Avrupa’daki Coğrafi Keşifler

Avrupa’daki Coğrafi Keşifler

 1. ve 12. Yüzyıllarda Haçlı Seferleri ile Avrupalılar İslam dünyasından uygarlık ürünleri olan matbaa, barut ve pusulayı öğrenerek bu icatları geliştirmişlerdir.
 2. ve 19. Yüzyıllar arasında bu ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla Avrupa’da ekonomik, sosyal, kültürel, dini, bilimsel ve siyasi gelişmeler ortaya çıkmıştır.
 3. 1348-1349 yıllarında Avrupa’da ortaya çıkan veba salgını ile Avrupa nüfusunun üçte biri yok olmuş ve ekonomik anlamda ciddi zararlar görmüştür.Bu yüzden Avrupa iş gücüne ve ekonomiyi yeniden güçlendirecek kaynaklara ihtiyaç duymuştur.
 4. İpek ve baharat ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin elinde olması, Avrupalıların Çin’e ve Hindistan’a gidebilecek yeni ticaret yolları aramasına neden olmuştur.
 5. Dünyaca ünlü seyyah Marco Polo 13.Yüzyılın sonlarında Asya’yı gezip Çin’de Moğol İmparatorluğu’nun sarayını ziyaret etmiştir.Marco Polo’nun Travels (Seyahatler) adlı eserinde Asya’nın zenginliklerine ulaşma düşüncesine yer vermesi ileriki zamanlarda Kristof Kolomp gibi gemicilerin etkilenmesine neden olmuştur.
 6. Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak ve Kudüs’ü İslam dünyasından geri almak amacı taşıyan Kristof Kolomp, okyanusa dayanıklı gemisi,Marteilus’un çizdiği harita ve pusula ile denizlere açılmıştır.
 7. Kristof Kolomp 1492’de Atlas Okyanusu’nu aşarak Bahama Adaları’na ulaşmıştır.Bu adalara ulaşan ilk Avrupalı olmasına rağmen buranın yeni bir kıta değil Hindistan olduğunu düşünmüştür.Buradaki yerli halkı ise Hintli olarak adlandırmıştır.
 8. Kristof Kolomp’un ulaştığı kıtanın yeni bir kıta olduğunu söyleyen Americo Vespucci 1507’de yeni kıtaya tekrar ulaşmıştır.Yeni kıtaya Americo Vespucci’den dolayı Amerika ismini verilmiştir.
 9. Portekizli denizci Bartelmi Diaz ise Afrika’nın güneyinden dolaşarak Ümit Burnu’nu keşfetmiştir.
 10. Portekizli denizci Vasco Do Gama ise 1498’de Afrika’dan Hindistan’a ulaşmıştır.
 11. İspanyol kaşif Macellan ise dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir.Böylece Dünya’nın düz olduğunu söyleyen kiliseye olan güven sarsılmıştır.
 12. Coğrafi Keşifler ile birlikte birçok tüccar ve denizci zengin olmuş ve keşfettikleri topraklarda sömürgeler kurmuşlardır.Sömürge yerlerinden elde ettikleri değerli madenleri Avrupa’ya taşımışlardır.
 13. Keşiflerin sonucunda zenginleşen tüccarlara ‘burjuva’ adı verilmiştir.Burjuva sınıfı sanatçıları ve bilim adamlarını desteklemiştir.
 14. Yeni ticaret yollarının bulunması ile de İpek ve Baharat ticaret yolları eski önemini kaybetmiştir.Akdeniz ticareti yerini Atlas Okyanusu’na bırakmıştır.Bu yüzden Osmanlı Devleti ekonomik olarak olumsuz etkilenmiştir.
 15. Coğrafi Keşifler ile birlikte Avrupa’da bir çok yeni bitki, hayvan türleri keşfedilerek Avrupa’ya getirilmiş ve üretilmiştir.
 16. Avrupalı devletler yaptıkları ticaret ile zenginleşmişler ve zamanla büyük devletler,ordular oluşturmuşlardır.Örneğin; İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda zaman içerisinde sömürge imparatorluklarına dönüşmüştür.