İnkılap Tarihi 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Sınavı

………………. ORTAOKULU İNKILAP TARİHİ DERSİ 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI

1) Rahmetli babam Hafız Ali, cepheye gittiğinde yedi aylıkmışım. Onu hiç tanımadım, bir fotoğrafı bile yoktu. Anam anlatır dururdu:’’O günler çok zor günlerdi. Seferberlik ilan oldu. Babanı askere aldılar. İngiliz, Fransız ve Anzaklar Boğazı geçip İstanbul’u vuracaklarmış. İşte baban da o cephede şehit düştü.’’

Bu metinden yola çıkarak Hafız Ali’nin şehit düştüğü savaşın ve cephenin adını yazınız.

CEVAP:

2) ‘’Ordumuz, vatanımız dâhilindeki bir tek düşman askeri bırakmayıncaya kadar takip, tazyik ve taarruza devam edecektir.’’

Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak onun hangi kişisel özelliğine vurgu yapılmıştır?

CEVAP:

 3)*M.Kemal lise yıllarında onun eserleriyle tanışmış ve etkilenmiştir.

*Vatan ve hürriyet şairi olarakta bilinir.

*Mustafa Kemal ondan ‘’Türk Milletinin yıllardan beri beklediği ses’’diye bahsetmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere aklınıza gelen ilk kişi hangisidir?

CEVAP:

 4)’’Mustafa Kemal, burada devletin içinde bulunduğu durumu daha iyi anlama fırsatı bulmuş ve devletin iyi yönetilmediğine kanaat getirmiştir. Hatta bu dönemde okulda kendisi bir gazete çıkartarak arkadaşlarına da bu fikirleri anlatmaya çalışmıştır.’’

Yukarıda verilen bilgiler M.Kemal’in hangi eğitim dönemine ait bilgilerdir?

CEVAP:

 5) Arıburnu ,Conkbayırı ,Anafartalar

M.Kemal’in 1.Dünya Savaşında yukarıdaki yerlerde gösterdiği başarılar hangi cephe içerisinde değerlendirilebilir?

CEVAP:

6) I.Selanik   II. Manastır  III. Sofya    IV İstanbul

Atatürk ‘ün fikir Hayatının şekillenmesinde katkısı olan yukarıdaki şehirlerden hangilerinin günümüzde sınırlarımız dışında kalmıştır?

CEVAP:

 7)Mustafa Kemal ‘in askerlikle ilgili yazdığı kitapları hangileridir ?

CEVAP:

 8) M.Kemal’in 1919 yılına kadar kazanmış ve yaşamış olduğu askeri zaferler hangileridir?

CEVAP:  *                                     *                                        *

          *                                      *                                       *       

          *                                      *

 9)M.Kemal ‘in şehirleri başlıklı konuyu işleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esin Hanım öğrencilerine dört şehir hakkında bilgi vermiş. Öğrencilerine ders sonunda bu şehirleri başlıklar altında saymalarını istemiştir. Söz hakkı alan 8/A sınıfı öğrencilerinden İnci, Ahmetcan, Ferdi ve Mehmet Öğretmenlerine hangi şehirleri söylemiştir?

CEVAP:

 10.^^Ben M.Kemal, Çanakkale Savaşlarında askerlerimle cephenin en önünde mücadele ettim.Düzgün bir sevk ve idare sayesinde önemli başarılar kazandım.Düşmana geçit vermedim.^^

M.Kemal’in bu başarısı onun hangi kişilik özelliklerinin yansımasının sonucudur?

CEVAP: