Selanik ve Mustafa Kemal

Selanik ve Mustafa Kemal

SELANİK
*Selanik, dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır, Üsküp, Belgrat, İstanbul vb.) ile
bağlantısı olan- Rumeli‟de yer alan – Rum, Sırp Bulgar, Errmeni, Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi.(Farklı kültür, inanç, düşünceler)

*19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali‟nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir.
*Bu çatışma ortamından ve devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla Osmanlı aydınları bazı çareler aramış bunun sonucunda yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Bunlar;

1-Osmanlıcılık: Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’ duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir. Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır.
2-İslamcılık: Bu akıma göre, devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir.
3-Türkçülük: Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Balkan Savaşlarından sonra Osmanlıcılık akımının zayıflaması ile Osmanlı yönetimine hâkim olan düşünce akımıdır.

**Turancılık: Dünya da ki Tüm Türkler 4-Batıcılık: Osmanlı Devleti‟nin kurtuluşunun tek yolunun
batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.

**Bu fikir akımlarının hiçbiri Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engelleyememiştir.
*** Fakat bunlardan sadece TÜRKÇÜLÜK fikir akımı MİLLİ MÜCADELE döneminde etkili olmuştur. Bu fikir akımı Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuştur.

MUSTAFA’ DA ÇOCUKTU
*M.Kemal 1881 yılında Selanik‟in Koca Kasım Mahallesi Islahhane Caddesi‟ndeki evinde dünyaya geldi.
*Annesi Zübeyde Hanım Konyadan Rumeli‟ye göç eden bir ailenin kızıdır. Babası Ali Rıza Efendi Aydın‟nın Söke tarafından gelmiş, mesleği gümrük memurluğu olan iyi eğitimli biri idi.
*Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi‟nin evliliklerinden altı çocuk dünyaya gelmiş Mustafa ve Makbule
dışında Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye küçük yaşlarda ölmüşlerdir

M.KEMAL OKULDA
*Mahalle Mektebi: Mustafa, önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine gitti.
*Şemsi Efendi İlkokulu: Mahalle mektebinde modern eğitim uygulanmadığından Şemsi Efendi İlkokuluna başladı.
Şemsi Efendi İlkokuluna devam ederken babasını kaybetti. Bunun üzerine kısa bir süre öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. Babasının ölümüyle aile zor durumda kaldı. Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa ve kızı Makbule ile birlikte Selanik yakınlarında çiftlik işleten kardeşinin yanına gitti.
*Selanik Mülkiye Rüştiyesi: Mustafa’nın öğrenim görmemesi annesini çok üzüyordu. Bu nedenle Zübeyde Hanım oğlunu öğrenimine devam etmesi için tekrar Selanik’e gönderdi. Mustafa, Selanik’te Mülkiye Rüştiyesine (sivil ortaokul) yazıldı (1892).

*Selanik Askeri Rüştiyesi: Mustafa Kemal’in arzusu asker olmaktı. Askerî okul sınavına girdi ve başarılı oldu.
Selanik Askerî Rüştiyesine (Selanik Askerî Ortaokulu) kaydoldu. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa’ya Kemal ismini verdi. Ayrıca M.Kemal’in bu okula başlamasıyla birlikte askerlik hayatı da başlamış oldu.