8. Sınıf Sene Başı Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı 2019 /2020

8. Sınıf Sene Başı Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı 2019 /2020

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

……………………… ORTAOKULU

8-….. SINIFI
I.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

TOPLANTI TARİHİ:  …/09/2019                          

TOPLANTI SAATİ: 15:40

TOPLANTIYA KATILANLAR   : ………… ( Müdür Yardımcısı), ……….

( Türkçe), …………  (Matematik), ………. (Fen ve Teknoloji ), ……….  (T.C. İnkılap Tarihi), ………. (İngilizce ), ………. ( Din Kül.ve Ahl.Bil.), ……….. (Teknoloji ve Tasarım), ………. ( Müzik), ………….. (Görsel Sanatlar), ……… ( Beden Eğitimi), ……….. (Rehberlik)

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- 8-… Sınıfının geçen seneki başarı durumunun değerlendirilmesi

4- 8-… Sınıfı öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

5- Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları ve başarıyı arttırmak için alınabilecek önlemler

6- Ders öğretmenlerinin, kişilik, beslenme, sağlık sosyal ilişkiler hakkında önerileri ve görüşleri

7- Öğrenci devamsızlıkları ve alınabilecek önlemler

8- Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi

9- LGS Sınavları, sosyal faaliyetler ve kurslarla ilgili değerlendirme

10- Öğrenci velileriyle işbirliğine gidilmesi

11- Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-2-  8-…. Sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı Müdür Yardımcısı ……….. başkanlığında yukarıda adı geçen öğretmenlerin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3- Sınıf Rehber Öğretmeni ……….., 8-…. sınıfına bu yıl Sınıf Rehber Öğretmeni olarak görevlendirildiğini, ancak geçen yıldan sınıf hakkında bilgi sahibi olduğunu, genel olarak iyi bir sınıf olduğunu söyledi.

4-  Türkçe Öğretmeni ……..; “8-…. sınıfının dersine bu yıl girmeye başladım. Gördüğüm kadarıyla Türkçe dersinin kazanım ve amaçlarını genel olarak algılayan ve uygulayabilen bir sınıf. …………., …….., ……….., ……… gibi başarılı öğrencilerin bulunduğu bir sınıf” dedi.

Fen Bilimleri Öğretmeni ……..; “ 8-…. sınıfında iyi öğrenciler olmakla birlikte vasat öğrenciler çoğunlukta. Ancak genel olarak iyi bir sınıf. Düzenli ve planlı bir çalışma ile daha iyi olabilirler. “ dedi.

  Matematik Öğretmeni ……….; “8-…. sınıfını geçen yıldan beri tanıyorum. Sınıfta iyi öğrenciler olmakla birlikte, öğrencilerin büyük bir kısmında Matematik dersine ve LGS sınavına karşı önyargı var. Bu durumu aşamaya çalışıyoruz.” dedi.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretmeni …………; “genel olarak iyi bir sınıf, ancak derslere hazırlıksız geldikleri için yeterli başarıyı gösteremiyorlar” dedi.

İngilizce Öğretmeni ………….., “derse karşı ilgili öğrencilerin sayısı iyi olmasına rağmen, sınıfın düzenini bozmaya çalışan öğrenciler dersin akışını olumsuz etkiliyor. Oturma düzeni ile ilgili düzenlemeler yapılırsa bu sorunun aşılacağına inanıyorum, “ dedi.

 Öğrencilerin başarılarının arttırılması için alınması gereken tedbirler konuşularak;

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretmeni ……….., Öğrencilerin derse yeterince hazırlıklı gelmemesi, derse etkin şekilde katılan öğrenci sayısının az olması başarıyı olumsuz etkiliyor” diyerek, bu sorunların çözümü için diğer zümre öğretmenler ile işbirliği yapılmasının faydalı olacağını,

Türkçe Öğretmeni ………., “Genel olarak başarı seviyesinin iyi olduğunu ancak daha iyi olması için gayret gösterilmesi gerektiğini,

Din Kültürü Öğretmeni ………., bilişsel algı seviyesinin düşük olduğu öğrenciler nedeniyle öğrenme güçlüğü yaşandığını, çoklu zeka kuramının ile yeni yöntem ve teknikler uygulanabileceğini söyledi. Rehberlik servisi ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Müdür Yardımcısı …………, derslerde EBA’nın aktif olarak kullanılması gerektiğini, test tekniği zayıf olan öğrencilere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

5- 8-…. Sınıfının Şube Rehber Öğretmeni ……….., bazı öğrencilerin (………., …………, , ………….., …….. ) derslerde gereksiz konuştuklarını ve bu durumun dersin akışını engellediğini ve sınıfın huzurunu bozduğunu söyledi.

Ayrıca genel olarak iyi bir sınıf olmasına rağmen, öğrencilerin derslerde çok ve gereksiz konuştuklarını, ne zaman susulacağını bilmediklerini, bu nedenle bu konuda sık sık uyarılmaları gerektiğini söyledi.

6- Derslerin uygun bir saate başlamasına rağmen öğrencilerin bir kısmının kahvaltı yapmadan geldiğini ve okul dışındaki marketlerden teneffüslerde beslendiğini belirten Sınıf Rehber Öğretmeni …………., bunun öğrencilerin derse karşı ilgilerini olumsuz etkilediğini gözlemlediğini söyledi.

7- Devamsızlık konusunda bilgi veren Sınıf Rehber Öğretmeni ……….., devamsızlık yapıldığı zaman karşılaşılabilecek durumlar hakkında hem öğrencilerin hem de velilerin sürekli uyarıldığını söyledi.

 Müdür Yardımcısı ………., başarı için devamlılığın şart olduğunu ifade ederek olabilecek devamsızlıklardan okul idaresinin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

8- Konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmeyip, akıllı tahtadan, EBA’dan, kazanım testlerinden ve diğer materyallerden mutlaka yararlanılması gerektiği vurgulandı.

9- Okul Müdür Yardımcısı ……….. LGS sınav sisteminin zorlaştığını, öğrencilerin sınavdan korkar hale geldiğini, bu nedenle öğrencileri sık sık motive etmek gerektiğini söyledi.

Sınıf Rehber Öğretmeni …………….. da, sınavlarına hazırlık amacıyla okulda yetiştirme ve destekleme kursları açıldığını, bu konuda öğrencilerin ve velilerin bilgilendirildiğini, kurslara katılımın iyi olduğunu belirtti.
Ayrıca ders saatleri dışında da isteyen öğrencilere her türlü ders desteğinin verileceğinin tüm öğretmenlerin ortak görüşü olduğunu belirtti.

10- Başarının temel unsurlarından birini de aile olduğu vurgulanarak, öğrenci başarısının öğretmen veli- işbirliğinden geçtiğini, bu nedenle sık sık veli toplantıları yapılması gerektiği ifade edildi.

11- Müdür Yardımcısı …………, 2019-2020 öğretim yılının tüm meslektaşlarına hayırlı olması dilek ve temennileri ile toplantıya son verdi.

 

ALINAN KARARLAR

1- Derslerin işlenmesinde Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerinin dikkate alınmasına,

2- Ders öğretmenlerinin, 8-…. sınıfındaki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler ve diğer sorunlarında, paralellik ve tamamlayıcılık prensibiyle hareket etmelerine,

3- Öğrenci velileriyle iş birliğine gidilmesine,

4- Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek için şubede derse giren öğretmenlerin iş birliğine gitmelerine,

5-Öğrenci devamsızlığının en aza indirilmesi için gayret gösterilmesine,

6- Konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmeyip, akıllı tahtadan, EBA’dan, kazanım testlerinden ve diğer materyallerden mutlaka yararlanılmasına,

Karar verilmiştir.

 

………..
Türkçe
………….

Matematik

………..

Fen Bilimleri

………….

T.C.İnkılap Tarihi

 

 

……………
Din Kültürü
…………..
İngilizce
…………..
Teknoloji ve Tasarım
……….
Görsel Sanatlar

 

 

………………
Müzik
………….
Beden Eğitimi
………………
Rehberlik
…………….

Müdür Yardımcısı

 

 

 

………/09/2019

Uygundur

…………..

Okul Müdürü