Mustafa Kemal Atatürk Hangi Sözünü Ne Zaman Söylemiştir ?

Mustafa Kemal Atatürk Hangi Sözünü Ne Zaman Söylemiştir ?

1- Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir. (Çanakkale Savaşı-1915) (Vatanseverliği, Kararlılığı)

2- Geldikleri gibi giderler. ( Suriye Cephesinden İstanbul’a dönüşte – 13 Kasım 1918) (Kararlılığı, İleri görüşlülüğü)

3- Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Amasya Genelgesi’nde -1919)

4- Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil tabi (bağlı) olmak zorundadır. (Amasya Genelgesi sonrasında-1919)

5- Ya İstiklal, Ya Ölüm (Sivas Kongresi-1919) (Kararlılığı-Tam bağımsızlık)

6- Eşkiya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır.” (TBMM’ye Karşı İsyanlar – Hıyaneti Vataniye Kanunu-1920) (Hukuk devleti ilkesi, hukukun üstünlüğü)

7- Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz. (İkinci İnönü Muharebesinden sonra)

8- Cehaletle (cahillikle), ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. ( Kütahya Eskişehir Savaşı sırasında yapılan Maarif Kongresi’nde -1921) (Eğitime verdiği önem)

9- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Sakarya Meydan Muharebesi sırasında- 1921)(Kararlılığı, Mücadeleciliği)

10-Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri. (Büyük Taarruz-Başkomutanlık Meydan Muharebesi sırasında- 1922) (Kararlılığı)

11-Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız. ( Hatay için – 1923 Adana ziyareti sırasında) (İleri görüşlülüğü, Kararlılığı)

12-Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. (Kastamonu – 1925)

13-Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. (İzmir Suikastı sonrasında- 1926)