I-İ  Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

I-İ  Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Islahat: Düzeltme, iyileştirme.

İhracat: Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir.

İhtilal: Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim.

İkamet: Bir yerde oturma.

İklim: Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu.

İkta: Devlete ait olan, maaş yerine kişilere verilen, üzerinden elde edilen gelirle devlete asker beslenen toprak çeşidi.

İmaret: Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu.

İmparatorluk: Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

İmtiyaz: Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya ayrıcalık.

İskan: Yerleşme

İsraf: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık, tutumsuzluk.

İstihdam: Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma

İstihkam: Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer.

İş Gücü: Bir insanın yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümü.

İthalat: Yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir.

İttifak: Anlaşma, uyuşma, bağlaşma.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir