E Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

E Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Edip: Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar.
Ehl-i Hibre: Ahilikte mesleğin sırlarını çok iyi bilen, malların niteliği hakkında görüş bildiren, fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen uzman.
Ekliptik: Dünya’nın yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme Ekliptik veya Yörünge Düzlemi denir.
Ekoloji: Canlı varlıkların ilişkilerini tek veya birlikte alıp inceleyen bilim dalı.
Ekonomi: İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü.
Empati: Kendini duygu ve düşünce olarak başka bir insanın yerine koyma.
Enderun: Büyük sarayların harem ve hazine dairelerinin bulunduğu iç kısmı. Osmanlı Devleti’nde kapıkulu denen kişilerden devlet adamı yetiştiren orta ve yüksek eğitim kurumu.
Endüstrileşme: Sanayinin büyüyüp makineleşmenin yaygın olması ile birlikte gelişen endüstrinin bulunduğu yerde genişleyip oranın endüstri ile büyümesidir.
Enerji: Madde ve varlıklarda var olan ısı, ışık veya performanslar sonucu ortaya çıkan güç.
Erozyon: Yeryüzündeki kayaçların, toprakların rüzgar, sel ve buzulların etkisiyle aşınarak sürüklenip gitmesi.
Esnaf: Sermayesi ile kendi iş yerini oluşturup belirli bir sayıda işçi çalıştıran küçük işletmeler sahibi.
Eşraf: Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler.
Etik: Toplum tarafından konulmuş kurallara bütününe ahlaki olarak uygun olan.
Etkileşim: Nesnelerin ya da olayların karşılıklı birbirlerini etkilemeleri anlamına gelir. Etkinin çift yönlü olanıdır diyebiliriz. Etkileşim; insanın olduğu her yerde söz konusudur.
Etnoloji: İnsanların milletlere ayrılışını; bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilimdir.
Eyalet: Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir