D Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

D Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Dağılım: Bir malı olduğu yerden farklı alanlara sevk etmek.
Darüşşifa: Sağlık yurdu.
Darüttıp: Hastane.
Debbağ: Deri işleyen kimse.
Değer: Toplumun ya da belirli bir kitlenin yılardır süre gelen devamlılığı sürdüre bilmek adına sahip oldukları ve doğru gördükleri inançlar.
Deha: Zihnini, normal kapasiteden daha fazla üst düzeyde kullanan insanlara verilen isim.
Dejenerasyon: Yozlaşma.
Demografi: Nüfus bilimi.
Demografik: Nüfus bilimiyle ilgili olan.
Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir.
Deprem: İnsan ve canlı varlıklar için yıkıcı bir etkiye sahip olan yer kabuğunun da meydana gelen hareketlenme.
Derecelendirme Ölçekleri: Yapılan bir çalışmanın değerlendirilip puanlamasında öğrencinin performansı dikkate alınarak yapılan ölçütlerdir.
Destan: Olağanüstü olayların olağanüstü kişilerle, olağanüstü biçimde dilden dile anlatıldığı öyküleştirilmiş şiir biçimindeki edebi eser.
Deyim: Kalıplaşmış süslemeli gerçeğinden uzak olsa da o anki durumu belirten söz öbeğidir.
Din: İnsanların kendilerini ve kainatın yaratıcısı olduğu düşüncesine inanarak bu düşünce doğrultusunda kendi ve çevresini şekillendirmesine neden olan inançlar bütünüdür.
Dipnot: Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisi.
Direktif: Yönerge.
Dirlik: Osmanlı Devletinde hizmet karşılığında verilen topraklara dirlik denirdi.
Divan: Yüksek derecedeki yöneticilerin kurdukları bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kuruldur.
Dizin: Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste.
Doktora: Lisans eğitiminin tamamlanmasından sonra akademik olarak bilimsel bir eser ya da sınav sonucunda ulaşılan bir üst seviyedir.
Donanma: Deniz kuvvetleri.
Döviz: Farklı ülkenin paralarına toptan verilen isimdir.
Dünya: İnsan ırkının üzerinde yaşamını sürdürdüğü, büyük bir çoğunluğunun su ile kaplı olduğu uydusu ay olan gezegendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir