B Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

B Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Baraj: İnsan ve onun çevresi için yaşamı kolaylaştırmak adına suyun biriktirilmesi ile oradan elde edilenlerin ihtiyaçları karşılamak adına suyun biriktiği yerdir.
Barograf: Basıncı sürekli kaydeden madeni barometredir.
Barut: Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı madde.
Basın: Kamuoyunu aydınlatmak amacı ile çıkan yayınların tümü.
Beceri: Kişinin bir iş üzerinde elinden gelenin en iyi yapabilmesi maharetine denir.
Berat: Osmanlı Devleti’nde padişahın kişilere verdiği emir, hüküm ve yetki içeren belgedir.
Beşeri: İnsan faktörü ile ilgili olan.
Beşeri unsur: Oluşumunda insanın etkisi olan yapılardır.
Beyin Göçü: Kendi ülkesi yerine fikirlerini başka ülkelerde icra etmek amacı ile yapılan göçe denir.
Bildirge: Kurumlarca bir konu üzerine halka yapılan yazılı açıklamaya denir.
Bilim: Kainatta var olan her şeyin belirli konular dahilinde deneysel veya farklı inceleme yöntemlerince incelenip araştırılıp geliştirilmesidir.
Bimarhane: Hastane.
Birey: Toplumda var olan her bir insana denir
Bitki Örtüsü: Herhangi bir yerin toprakları üzerinde yetişen o bölgeye ait olağan durumlar dışında daima var olan bitkilerin tümüne verilen addır.
Bozkır: Ağacın pek olmadığı yarı kurak yarı ılıman iklimin etkili olduğu alana denir.
Bölge: Belirli fiziki özellikleri ile kültürel özellikleri bir birlerine yakın olan çevrelerin kapsadığı alandır.
Burs: Herhangi bir kurum veya kişi tarafından öğrencilerin eğitimini sürdürebilmesi için belirli miktarda ve zamanda ödenen paraya denir.
Bütçe: Bir kimse ya da kurumun devlet tarafından gelir ve giderlerin gelecekteki zaman zarfı içerisindeki halinin tasarlanmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir