Değişen Rollerim Ders Notu

Değişen Rollerim Ders Notu

DEĞİŞEN ROLLERİM (1.öğrenme alanı-1.kazanım)

Rol: Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve rol denir.
Rollerimiz:
1- Doğuştan kazanılan roller: Biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerimizdir. Bunları seçme imkânımız yoktur. Örnek: Evlat, kardeş gibi.
2- Sonradan kazanılan roller: İsteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip olduğumuz rollerdir.

Örnek: Sınıf başkanı olmak, takım kaptanı olmak gibi. Rollerimiz gün içinde dahi değişir. Bir kişi okulda öğretmen, pazarda müşteri, evde karısına eş, çocuklarına baba rolünü üstlenir. Eve gelen misafire de ev sahibi rolündedir.

BİLGİ NOTU: Aile içinde bulunduğumuz ilk grup ve aynı zamanda ilk sosyal kurumdur ve diğer gruplara göre sürekli devam eden gruptur.

Bazı Gruplar/Kurumlar Bulunan Bazı Roller
Aile Dede, babaanne, anneanne, baba, anne, kardeş
Okul Müdür, öğretmen, öğrenci
Oyun Grubu Lider, arkadaş, oyuncu
Çalışma Grubu Lider, sözcü, yazıcı, üye
Tiyatro Grubu Çalıştırıcı, oyuncu, izleyici
Spor Kulübü Çalıştırıcı, oyuncu, takım arkadaşı

Hak: Herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine hak denir.

Sorumluluk: Kişinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine sorumluluk denir. İnsanların içinde bulundukları gruplarda edindikleri roller o insanlara bazı haklar sağlar. Aynı şekilde bu rollerin insanlara yüklediği bazı sorumluluklar da bulunmaktadır.

Mesleki Rol: İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir. Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.

Örnek: Polislerin yazılı kanun ve kuralları vardır. Toplum da polislerden dürüstlük ve fedakârlık bekler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir