Milli Mücadele, Milli Seferberlik ve Tekalif-i Milliye Testleri

Milli Mücadele, Milli Seferberlik ve Tekalif-i Milliye Testleri

MİLLÎ MÜCADELE, MİLLÎ SEFERBERLİK TEKALİF-İ MİLLÎYE

Başkomutan Mustafa Kemal idare etmiştir.

                Başkomutan Meydan Muharebesi olarak tarihe geçti.

                Milli Mücadelenin askeri yönünü sona erdiren savaştır.

?

1.)           Verilen özelliklere bakıldığında “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1. İnönü B) 2. İnönü   C) Sakarya D) Büyük Taarruz

 2.)           Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili verilen;

  1. 1. Askeri zaferi tamamlayan siyasi bir zaferdir.
  2. Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmıştır.
  3. Osman Devleti bu antlaşma ile yok sayılmıştır.

özelliklerinden hangileri doğrudur?

A) 1           B) 3           C) 1-2                     D) 1-2-3

 3.)           “Ulus varlığı ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir ulusun en yenilmez silahı ve koruma aracıdır.”

                Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün verilen sözüne uygun bir gelişmedir?

A) Kuvayi Milliye’nin kurulması

B) İstiklâl Mahkemelerinin açılması

C) Tekalifi Milliye emirlerinin yayınlanması

D) Düzenli ordunun kurulması

Kütahya – Eskişehir Muharebelerinde kayıpların verilmesi

Ordumuzun silaha, erzağa, cephaneye ihtiyaç duyması?

4.) “?” yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Türk milletinin ordusu için fedakarlıkta bulunduğu gösterilmiş olur?

A) Tekalifimilliye emirlerinin yayınlanması

B) Teşkilatıesasiye’nin kabulü

C) Hıyanetivataniye Kanunu’nun kabulü

D) Maarif Kongresi

 5.)           “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”

Mustafa Kemal, bu sözü aşağıdaki hangi savaş sırasında söylemiştir?

A) 1. İnönü           B) 2. İnönü         C) Büyük Taarruz D) Sakarya

Neden Sonuç
1. İnönü Zaferi Londra Konferansı

ile TBMM’nin varlığının

tanınması

Sakarya Zaferi Ankara Antlaşması’nın imzalanması ile Fransa’nın çekilmesi
Büyük Taarruzun

başarı ile sonuçlanması

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile

işgalden vazgeçmeleri

6.)   Verilen neden ve sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) TBMM’nin ilk siyasi başarısı 1. İnönü Zaferi’dir.

B) Askeri başarılar uluslararası alanda etkili olmuştur.

C) İlk imzalanan antlaşma Ankara Antlaşması’dır.

D) Ankara Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.

                 1- Tekalifimilliye Emirleri’nin yayımlanması

                2- Başkomutanlık yetkisinin verilmesi

                3- Sakarya Savaşı

                4- Kütahya-Eskişehir Savaşları

7.)           Verilenlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  1. A) 1 – 2 – 3 – 4              B) 3 – 2 – 1 – 4               C) 2 – 4 – 3 – 1             D) 4 – 2 – 1 – 3

8.)           Kazanılan 1. ve 2. İnönü Savaşlarından sonra çekilmeye başlayan İtalya, Türk ordusunun Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra çekilmeyi durdurmuş, ancak Sakarya Zaferi sonrası tamamen çekilmiştir. Ayrıca Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak

TBMM’nin varlığı bir itilaf Devletince tanınmıştır.”

                Verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İtalya ve Fransa’nın çekilmesi ile Kurtuluş Savaşı bitmiştir.

B) Askeri başarılar, uluslararası alanda siyasi başarıları da getirmektedir.

C) Kütahya – Eskişehir Savaşı ile yapılan antlaşmalar geçersiz sayılmıştır.

D) Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ile sona ermiştir.

9.)‘’Gerçekten milletimiz, düşman hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba kısacası her ne gerekse son derece istekle verdi.’’

Atatürk’ün verilen sözüne bakıldığında parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kuvayımilliye                 B) İstiklal Mahkemeleri       C) Doğu Cephesi      D) Tekalifimilliye Emirleri

 10.)         ‘’Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!’’

 Mustafa Kemal yukarıdaki emri aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında söylemiştir?

A) I. İnönü Savaşı              B) Sakarya Savaşı C) Kütahya- Eskişehir Savaşları        D) Büyük Taarruz

11.)         Kurtuluş Savaşı’nın askeri bölümünü sona erdiren, diplomasi dönemini başlatan zafer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moskova Antlaşması          B) Sakarya Savaşı     C) Büyük Taarruz        D) Ankara Antlaşması

12.)Mudanya Ateşkes Antlaşması’na aşağıdaki devletlerden hangisi doğrudan katılmamıştır?

A) İngiltere                B) Fransa             C) Yunanistan                    D) İtalya

13.)Aşağıdaki bölgelerden hangisi savaş yapılmadan kazanılmıştır?

A) Doğu Trakya             B) Batı Anadolu            C) Doğu Anadolu          D) Batı Trakya

14.)  Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’ndan sonra meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verildi

B) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı

C) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı

D) Batı Anadolu tamamen Yunanlılardan temizlendi

15.)         I. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümeti yönetimine bırakılacak

  1. Yunanlılar 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacak

III. Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek

  1. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman hakları kadar olacak

Yukarıda verilenlerden hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşmasının maddeleridir?

A) I-II                       B) I-III                         C) II-III                    D) III-IV

16.)  “Askeri başarılar siyasi başarıları da beraberinde getirir” yargısını aşağıdakilerden hangisi desteklemez?

A) I. İnönü Savaşı ––– Moskova Antlaşması

B) Sakarya Savaşı ––– Kars Antlaşması

C) Büyük Taaruz ––– Mudanya Antlaşması

D) Kütahya-Eskişehir Savaşı ––– Ankara Antlaşması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir