Anadolu Uygarlıklarının Özellikleri​ Ders Notları

Anadolu Uygarlıklarının Özellikleri​ Ders Notları

Hititler:A

 • Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başkenti‘‘Hattuşaş’’dır.
 • Ülke krallar tarafından yönetilirdi. Krallara ‘‘Pankuş’’ adı verilen meclis yönetiminde yardımcı olurdu.
 • ‘‘Tavanna’’ adı verilen kraliçeler kraldan sonra en yetkili kişiydi.
 • Halk hür, yarı hür ve kölelerden oluşurdu.
 • Çok tanrılı dine inanırlardı. Bu nedenle Hititlere ‘‘Bin Tanrı İli’’
 • Tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaretle uğraşmışlardır.
 • Tarım ürünlerini depolarda saklarlardı.,
 • Bahar bayramı ve ‘‘Antahşum’’ bayramında kutlamalar yapar, kurban keserlerdi.
 • Pişmiş topraktan kaplar ve süs eşyaları yaparlardı.
 • ‘‘Anal’’ adını verdikleri yıllıkları krallar tanrıya hesap vermek için yazdıklarından olayları olduğu gibi anlatmışlardır. Böylece tarih yazıcılığının ilk örnekleri ortaya çıkmıştır.
 • Hititler topraklarını genişletmek için Mısırlılarla savaşmışlardır. Hititlerin galibiyetiyle biten savaş sonunda (MÖ 12.yüzyıl) bilinen ilk yazılı antlaşma olan ‘‘Kadeş’’ antlaşmasını imzalamışlardır.

Frigler:

 • Frigler Sakarya Nehri’nin kıyısında kurulmuştur. Başkenti ‘‘Gordion’’’dur.
 • Ülke kral tarafından yönetilirdi. En önemli kral ‘‘Midas’’ idir.
 • Tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Tarımın gelişmesini sağlamak için ağır cezalar uygulamışlar öküz kesene ve sabankırana idam cezası uygulamışlardır.
 • Dokumacılık maden işlemeciliği, fildişi, seramik ve ahşap işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
 • ‘‘Tapates’’ adı verilen kilimleri vardır.
 • Hiç çivi kullanmadan yaptıkları ahşap masalar vardır.
 • ‘‘Fibula’’ adı verilen çatal iğneleri giysilerinde kullanmışlardır.
 • Kralları ‘‘Tümülüs’’ adını verdikleri tepelerin içindeki ada şeklindeki mezara gömmüşlerdir.
 • Çok tanrılı dine inanmışlardır. En önemli tanrısı Bereket Tanrıçası ‘‘Kibele’’dir.

Lidyalılar:

 • Egedeniz’i kıyısında Menderes, Gediz Nehirleri etrafında kurulmuştur.
 • Başkenti Manisa yakınlarınlarındaki ‘‘Sard’’dır.
 • Ticaret çok gelişmiştir. Önceden ‘‘takas sistemi’’ni kullanmışlar, sonra altın ve gümüşün karışımından elde ettikleri parayı icat etmişlerdir.
 • Ticaretin gelişmesi için Sarp’tan Ninova’ya (Bağdat- Irak) kadar uzanan ‘‘Kral Yolu’’ nu yapmışlardır.
 • Kral Yolu üzerinde tarım ürünleri mermer, halı, kereste, deri ürünleri gibi ürünlerin ticaretini yapmışlardır.
 • Ticaret yaptıkları uygarlıkların kültüründen etkilenmişlerdir.
 • Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Mermer, gümüş, bakır, altın gibi doğal kaynakları vardır.
 • Verimli ovalarda buğday üretmişler, meyve ağaçları yetiştirmişlerdir.
 • Çok tanrılı dine inanmışlardır.
 • Tümülüs ve saraylar yapmışlardır.
 • Şehir yönetiminde kralların yanında asillerde söz sahibi olmuştur.
 • ‘‘Paralı Askerler’’den oluşan ordular kurmuşlardır. Bu durum kısa sürede yıkılmalarına neden olmuşlardır.

Urartular:

 • Van Gölü çevresinde kurulmuştur. Başkenti ‘‘Tuşba’’dır.
 • Yeryüzü şekilleri ve iklimi elverişli olmadığından tarım sınırlı alanlarda yapılmıştır.
 • Tarım için barajlar ve sulama kanalları yapmışlardır. Bu kanallara ‘‘Şamran Kanalı’’ günümüzde de kullanılmaktadır.
 • Maden işlemeciliği, kaya oymacılığı, kabartma sanatı gelişmiştir.
 • Çok tanrılı dine inanmışlardır. Ölümden sonraki hayata inandıklarından oda şeklindeki mezarlar yapmışlardır ve ölülerini çeşitli eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir.
 • Kaya işlemeciliğinde ilerlemişler bu nedenle ‘‘Urartu’’ sınırları bir kale ile çevrelenmiştir.

İyonlar:

 • Ege Denizi kıyısında kurulmuştur. Şehir devletleri şeklinde yaşadıklarından başkentleri yoktur. Yunan şehir devletlerine ‘‘Polis’’ denir. Bunlardan en önemlileri ‘‘Efes, Milet, Foça’’dır.
 • Ticaret en önemli geçim kaynağıdır. Deniz ticaretinde gelişmişlerdir.
 • Ticaret sayesinde zenginleşmişler ve birçok kültürle tanışmışlardır.
 • Lidyalılardan öğrendikleri parayı kullanmışlardır.
 • Ekonomik refah ve özgür düşüncenin varlığından dolayı bilim ve sanat gelişmiştir. Felsefede ‘‘Diojen’’, matematikte ‘‘Pisagor ve Tales’’, tıpta ‘‘Hipokrat’’ gibi bilim insanları gelişmiştir.
 • İyonlar Çok tanrılı dine inanırlardı. Tapınak ve saray mimarisinde gelişmişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir