7.Sınıf Sosyal Bilgiler Boşluk Doldurma Etkinliği

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Boşluk Doldurma Etkinliği

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ 2018 / 2019

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, kutuda verilen kelimeleri kullanarak doğru olacak bir şekilde doldurunuz.

1- Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme……………………………………………………………….denir.

2- ……………………………………………nedenlerinden biri Katolik kilisesinin bozulması,sonuçlarından biri de yeni mezhepler ortaya çıkmasıdır.

3-………………………………………………..öncesi Avrupa devletlerinin bol miktarda ham madde ve köle sahibi oldu, bu gelişme sonrasında ise teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleştirildi.

4- Kerim anlamı ile “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir. 15’inci ve 16’ncı yüzyıllarında Avrupa’da sanat, bilim, düşünce ve güzel sanat alanında meydana gelen yeniliklerin genel olarak…………………….………………………………adı verilmektedir.

5- Osmanlı tarihinde 1718 – 1730 yıllarını kapsayan bu dönemde, padişah III. Ahmet, sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olup tarihe zevk ve eğlence dönemi olarak geçen ve Patrona Halil İsyanı ile son bulan bu döneme…………..…………………………………………….denir.

6- Çalışan nüfusun dağılımı…………………………………………………….kollarına göre tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üçe ayrılır.

7- …………………………………………….Nizam-ı Cedid adı verilen yenilikler yapılmıştır.

8- Osmanlı tarihinde 1839 yılında Abdülmecit döneminde başlayıp 1876 yılında II.Abdulhamid’in I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren ve geniş kapsamlı yeniliklerin yapıldığı bu döneme…………………………………………..Fermanı denir.

9- 1856 yılında ilan edilen……………………….………..Fermanı ile yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek amacıyla gayri Müslimlere geniş haklar verilmiştir.

10- Lale Devri’nde Said Çelebi ile…………………………………………………………..1727’de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur.

11- Yeryüzü şekilleri,iklim,su kaynakları,yer altı kaynakları,bitki örtüsü,savunma imkânları yerleşmeyi etkileyen………………………………..faktörlerdir.

12- Ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım yerleşmeyi etkileyen……………………………………………..faktörlerdir.

13- …………………………ülkelerde hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insan sayısı fazla, tarım sektöründe çalışan insan sayısı azdır.

14- ………………………………ülkelerde ise tarım sektöründe çalışan insan sayısı daha fazla,sanayi ve hizmet sektöründe çalışan insan sayısı azdır.

15- Yıldırım Bayezid’in 4 oğlu arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402’den 1413’e kadar süren kargaşa dönemine……………………………………. denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir