1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları (Maddeler Halinde)

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları (Maddeler Halinde)

1. Dünya Savaşı’nın Özel Nedenler

1⇒ Almanya ve Fransa arasındaki Alsas-Loren kömür yatakları sorunu

2⇒ Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın Balkanlara hakim olma düşüncesi

3⇒ Rusya’nın Panslavizm, sıcak denizlere inme ve Boğazları ele geçirme politikaları

1. Dünya Savaşı’nın  Genel Nedenler

1⇒Sömürgecilik

2⇒Hammadde ve Pazar Rekabeti

3⇒Devletler Arası Bloklaşmalar

4⇒Devletler Arası Silahlanma Yarışı

5⇒Fransız İhtilali sonrasında çıkan milliyetçilik akımı

1. Dünya Savaşı’nı Başlatan Olay

Olay Şöyle Oldu: Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinard Saraybosna’yı ziyaret etmeye gitmiştir. Bu ziyaret sırasında Sırplı bir öğrenci olan Gavrilo Princip tarafından öldürülür.(28 Haziran 1914). Veliahtın ölümü üzerine Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açtı. İki devletin arasında başlayan bu savaş 1.Dünya Savaşı’nın kıvılcımı oldu.

1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

1.) Büyük imparatorluklar yıkıldı.(Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya, Avusturya Macaristan)

2.) Polonya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan Litvanya, Ukrayna, Estonya gibi yeni devletler kuruldu.

3.) Dünyanın siyasi haritası değişti.

4.) Sömürgeciliğin ismi “mandacılık” olarak değiştirildi.

5.) Cemiyet-i Akvam yani Milletler Cemiyeti kuruldu.

6.) Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu.

7.) Çarlık Rusya yıkılarak yerine Sovyet Rusya kuruldu.

8.) Denizaltı, uçak, tank, kimyasal silahlar ilk kez bu savaşta kullanıldı.

9.) İsrail Devleti’nin temelleri bu savaştan sonra atılmaya başlandı.

10.) Bazı ülkelerde rejim değişikliği oldu. Rusya’da kominizim, Almanya’da Nazizm, İtalya’da Faşizm, Türkiye’de Cumhuriyet gibi yeni rejimler ortaya çıktı.

Daha fazlası için buraya tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir