Mustafa Kemal’in Eğitim Gördüğü Okullar Ders Notları

Mustafa Kemal’in Eğitim Gördüğü Okullar Ders Notları

MUSTAFA KEMAL OKULDA

—İlkokul:  Annesinin isteğiyle (1888) Mahalle mektebine kısa süre giden Mustafa, eğitim hayatına (1888) Şemsi Efendi Mektebinde devam etmiştir. Mahalle mekteplerinden farklı olarak bu okulda, yeni öğretim metotları uygulanmakta; okumayı ve yazı yazmayı kolaylaştıracak araç gereçler kullanılmaktaydı.

Babasının ölümü üzerine Mustafa Kemal (7 yaşında iken) Annesiyle birlikte dayısının çiftliğine yerleşmiştir. Bu nedenle eğitimi bir süre aksamıştır.

—Ortaokul: Selanik sokaklarında gördüğü üniformalı subaylardan etkilenen Mustafa 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi (ortaokul) sınavlarına girdi ve sınavı kazandı. Mustafa’nın derste gösterdiği başarılardan etkilenen Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey Kemal adını verdi. Mustafa Kemal’in matematiğe olan ilgisi hayatinin sonraki dönemlerinde de devam etti. Yazmış olduğu “geometri” kitabi bu ilginin en güzel örneğidir.

—Lise: Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra, 1896 yılında Manastır Askeri idadisine (lise) başladı. Mustafa Kemal derslerde gösterdiği basarıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini kazandı. Bu okulda sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Fransızca özel dersleri aldı. Tarih öğretmeni Kolağası Tevfik Bey’in tarih bilgisi onda tarih bilinci uyandırmıştır. İdadide başlayan bu tarih sevgisi hayatının sonuna kadar artarak devam etmiştir.

-Harp Okulu: Manastır Askeri İdadisini bitirdikten sonra  1899 yılında  Harp Okulu’na girdi. 1902 ‘de Teğmen rütbesiyle mezun oldu.

—Harp Akademisi:  Harp Okulundan sonra öğre­nimine İstanbul Harp Akade­misi, kurmay sınıfında devam etti. (1902). 1905 yılında Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

 

NOT: Atatürk’ün yetiştiği dönemde Osmanlı Devleti sınırları içinde farklı özelliklerdeki okullar mevcuttu. Bir tarafta dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler; diğer tarafta Batı tarzı okullar, askeri okullar ve çeşitli meslek okulları vardı. Bunun yanında azınlık okulları ile yabancı okullar da faaliyetteydi. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu durum Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim birliği olmadığını gösterir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir