Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Ders Notları

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Ders Notları
MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

Kronolojik Tarih:

1-) 1907 Şam 5. Ordu: İlk görev yeri. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.

2-) 1907 Selanik’te 3. Ordu: İttihat ve Terraki Cemiyeti’ne katıldı.
3-) 1909 31 Mart Olayı: Hareket Ordusu’na Kurmay Başkan olarak katıldı.
4-) 1910 Picardie Manevraları: Fransa’nın Picardie bölgesindeki tatbikatta gözlemci oldu.
5-) 1911 Trablusgarp Savaşı: İtalyanlara karşı mücadele etti ve binbaşı oldu.
6-) 1912- 1913 Balkan Savaşları: Edirne’nin geri alınmasında etkili oldu.
7-) 1913 Sofya Askeri Ataşeliği: Sofya’da ateşemiliterlik yaptı ve yarbay oldu.
8- ) 1915 Çanakkale Cephesi: İtilaf Devletleri’ne karşı 19. Tümen Komutanlığı’nda görev yaptı. Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu’nda görev aldı. Albay rütbesine yükseldi.
9-) 1916 Kafkas Cephesi: Ruslara karşı 16. Kolordu’da görev yaptı. Muş ve Bitlis’i düşman işgalinden kurtardı. Tümgeneral oldu.
10-) 1917 Suriye Cephesi: 7. Ordu Komutanlığı ve Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak İngilizlerle ve Araplarla mücadele etti.Tümgeneral oldu.
11-) 1919 Samsun’a Çıkış: 9. Ordu Müfettişi olarak görev yaptı.
12-) 1921 Sakarya Savaşı: Başkomutan olarak Yunanlılara karşı savaştı. Gazilik ve Mareşallik unvanı aldı.
13-) 1922 Büyük Taarruz Savaşı: Mareşal olarak Yunanlıları Anadolu topraklarından attı.

31 MART OLAYI

 

 1. 13 Nisan 1909’da 31 Mart ayaklanması olarak geçen Meşrutiyet karşıtlarının çıkardığı bir ayaklanmadır.
 2. Mustafa Kemal’in Kurmay Başkanlığı’nı yaptığı Hareket Ordusu isyanı bastırmıştır.
 3. Not: Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde düşmanın nereden çıkarma yapacağını bilmesi onun ilerigörüşlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

Not: Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’nde dağınık birlikleri toparlaması onun birleştirici bütünleştirici özelliğini gösterir.

TRABLUSGARP SAVAŞI

 

 1. 1911 yılında İtalya sömürge yapmak için Trablusgarp’a saldırdı.
 2. Osmanlı Devleti karadan ve denizden yardım gönderemedi.
 3. Mustafa Kemal ve bazı subaylar gönüllü olarak gizlice Trablusgarp’a gitti.
 4. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta ilk askeri başarısını kazanmıştır.
 5. Mustafa Kemal bu savaşta teşkilatçılık, otorite kurma konusunda kendini geliştirmiştir.
BALKAN SAVAŞLARI

 

 1. 1912 yılında Bulgaristan, Sırbistan , Yunanistan , ve Karadağ’ın Osmanlı topraklarına saldırısıyla 1. Balkan Savaşı başladı.
 2. Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası’nda görev aldı.
 3. İkinci Balkan Savaşı’nda Edirne’nin geri alınmasında etkili olmuştur.
 4. Not: Mustafa Kemal Suriye Cephesi’nde Alman komutanın aksine savunma savaşı yapılmasını, yoksa yetersiz olan askerlerimizi de kaybedeceğimizi söylemesi onun gerçekçi özelliğini gösterir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir