Güncel Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantısı 2023 / 2024

Güncel Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantısı 2023 / 2024

word olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız…

SOSYAL BİLGİLER GRUBU DERSLERİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖLBAŞI ATATÜRK ORTAOKULU

        (SOSYAL BİLGİLER, T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ)

        1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Zümre ile ilgili yönetmelik maddelerinin okunması.
 3. Türk milli eğitiminin amaçlarının okunması
 4. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi
 5. Deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa), 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla tamamlayıcı etkinliklerin planlanması
 6. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması ve MEB Çerçeve Planlarının esas alınması
 7. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
 8. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 10. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 11. Okutulacak ders kitaplarının görüşülmesi.
 12. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 13. Ölçme ve Değerlendirme İlke ve Esasları
 14. Sınav Uygulama Esasları ile Yazılı ve Ortak Sınavların planlanması,
 15. Okul Dışı Etkinliklerin belirlenmesi
 16. Sınavlarda başarıyı arttıracak tedbirlerin görüşülmesi
 17. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
 18. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 19. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 20. Yıllık planlar ile ilgili durum tespiti.
 21. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
 22. Öğrenci başarısını arttırıcı önlemler alınması.
 23. Derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,
 24. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 25. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 26. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 27. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
 28. Dilek ve temenniler.

TIKLA İNDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir