Türkler Tarafından Kurulan Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

Türkler Tarafından Kurulan Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

CEMİYETİN ADI KURULUŞ TARİHİ KURULUŞ AMACI VE FAALİYETLERİ
Hürriyet ve İtilaf Fırkası Kasım 1911 İttihat ve Terakki Fırkası’na karşı kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sonrası iktidara gelmiştir. İttihatçı bir hareket olarak gördükleri Millî Mücadele’nin karşısında yer almışlardır.
Wilson Prensipleri Cemiyeti Aralık 1918 Halide Edip, Yunus Nadi, Refik Halit gibi Osmanlı aydınlarının kurduğu cemiyet işgallere karşı çıkmış, kurtuluşun Amerikan mandasına girerek gerçekleşebileceğini savunmuştur. Cemiyet üyesi aydınların bazıları daha sonra Millî Mücadele’ye katılmıştır.
Kürt Teali Cemiyeti Aralık 1918 İngilizlerin desteğiyle kurulan bu cemiyet, Wilson İlkeleri’ne dayanarak doğu illerinde bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı amaçlamıştır.
Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası Ocak 1919 Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine uymakla mümkün olabileceğini savun-muştur.
Teali İslam Cemiyeti Şubat 1919 İngiltere’nin desteğiyle İstanbul’da bazı medrese hocalarının önderliğinde kuruldu. Halifeliğin ve saltanatın güçlendirilmesini amaçlayan bu cemiyet Millî Mücadele hareketine karşı çıkmıştır.
İngiliz Muhipleri Cemiyeti Mayıs 1919 Osmanlı Devleti’nin İngiltere’nin himayesine girmesini savunan bu cemiyet, Damat Ferit Paşa tarafından desteklenmiştir. Cemiyet, Millî Mücadele’ye karşı çıkmış, basın yoluyla İngiltere yanlısı kamuoyu oluşturmaya ve işgalcilere İstanbul’da her konuda yardımcı olmaya çalışmıştır.

Millî varlığa düşman diğer cemiyetlerin başlıca özellikleri şunlardır:

• Tam bağımsızlığa inanmayarak manda ve himayeyi savunmuştur.
• Saltanat ve halifelik makamlarının devamını savunmuşlardır.
• Anadolu’daki Millî Mücadele hareketine karşı çıkmışlardır.
• İtilaf Devletleri’nden yardım ve destek görmüşlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir