Millî Varlığa Düşman Cemiyetlerin Başlıca Özellikleri

Millî Varlığa Düşman Cemiyetlerin Başlıca Özellikleri

Azınlıklar tarafından kurulan millî varlığa düşman cemiyetlerin başlıca özellikleri şunlardır:

• Millî Mücadele hareketine karşı düşmanca tutum sergilemişlerdir.
• Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
• Faaliyette bulundukları bölgelerde yaşayan Türk halkının can ve mal güvenliğine zarar vermek suretiyle onları göçe zorlamışlardır. Böylece nüfus üstünlüğünü sağlamaya çalışmışlardır.
• İşgalci devletlerden yardım ve destek almışlardır.
• Bulundukları yerlerde güvenliği bozarak Mondros’un 7. maddesinin uygulanması için ortam hazırlamışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir