Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanakları (2020 / 2021)

Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanakları (2020 / 2021)

2020–2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………. ORTAOKULU 

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

  Toplantı Tarihi    :21.06.2021
Toplantı No          :3
Toplantı Saati      :10.30
Toplantı Yeri       :Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar   : Sosyal-1, Sosyal-2, Sosyal-3,

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama.
2- I.ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların değerlendirilmesi.

3- Covid -19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi
4- I ve II. Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması.
5- Yılsonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti.

6– LGS Sınavlarının genel değerlendirilmesi

7- Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi.
8- Ders programlarının, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durumun değerlendirilmesi.

9- Dilek temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1-
   Sene sonu Sosyal Bilgiler Zümre Öğretmenleri Toplantısı, Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Sosyal-2 başkanlığında, ders öğretmenleri Sosyal-1, Sosyal-4, Sosyal-3 ve Sosyal-5’in katılımıyla Öğretmenler Odası’nda yapıldı.

2-   Ders Öğretmeni Sosyal-1, I. ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların COVİD 19 tedbirleri kapsamında çeşitli dönemlerde eğitimin uzaktan eğitim olarak ve yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini buna rağmen alınan kararların büyük ölçüde uygulandığını ifade etti.

3- Sosyal-5 Covid – 19 salgını döneminde öğrencilerin eğitimi için yapılan çalışmaların aşağıdaki gibi olduğunu belirtmiştir.

 • Uzaktan eğitim sürecinde sınıflardaki öğrenci ve velilerin katılımı ile WhatsApp grupları oluşturulmuş,  faydalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alışverişi yapılmış, sürekli iletişim kurulmuştur.
 • MEB ve TRT iş birliği ile hazır hale getirilen EBA TV frekans / kanal bilgileri ile ders programları velilerimiz ve öğrencilerimiz ile düzenli olarak paylaşılmıştır.
 • Öğrenci ve velilerimize EBA kullanım simülasyonları ile EBA platformuna giriş yapma, sayfam ve dersler alanını kullanma, ileti paylaşma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
 • Her hafta okul idaresi tarafından atanan canlı derslerde konu tekrarı ve EBA akademik destek platformundan alınan soruların çözümü gerçekleştirilmiştir.
 • Her hafta öğrencilerimize TRT kanallarında ve EBA’da yayınlanan derslerle ilgili ders kitapları ve alternatif kaynaklar üzerinden ödevlendirme yapılmıştır.
 • EBA TV’de işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amacıyla “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” üzerinden öğrencilere çalışmalar, ödevler, sorular ve e-materyallerden ilgili görseller gönderilmiştir.
 • Günü verimli kılmak için her gün evde öğrencimizin ne yaptığı, ne yapması gerektiği konusunda öğrencilerimiz takip edilmiştir.
 • Öğrencilerin eksik olduğu konularla ilgili bilgilendirme notları internet ve sosyal medya aracılığıyla ulaştırılmıştır.
 • Veli ve öğrencilerimizle sürekli iletişim içerisinde olarak kişisel ve eğitsel rehberlik çalışmaları yapılmıştır.

Alınan bu tedbirlerle eğitim öğretimde motivasyon ve verimliliğin artırılması sağlanmaya çalışılmıştır.

4- Sosyal-4 söz alarak, bu yıl yapılan LGS Sınavları ve açılan yetiştirme kursları nedeniyle yoğun bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini, 8. sınıflardan birçok öğrencinin bu sayede düzenli olarak ders çalışma alışkanlığı edindiğini söyledi.

Sosyal-3 yazılı sınavlar, proje ödevleri, yetiştirme kursları ve derslerin işlenişi konusunda zümre olarak ortak hareket edildiğini ifade ederek, herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Okulda uygulanan deneme sınavlarının faydalı olduğunu öğrencilerin eksiklerinin tespitinde ve genel olarak durumlarının ölçülmesinde kanaat uyandırdığını gelecek sene de deneme sınavlarının yapılmasının iyi olacağını belirtti.

Sosyal-1 öğrenci başarısının artırılması ve program kazanımlarının amacına ulaşabilmesi için proje ve performans görevlerinin öğrencinin aktif şekilde çalışabileceği ve yeni ürünler ortaya koyabileceği şekilde belirlenmesi gerektiğini bu görevlerin öğrencide sadece bilişsel alanda değil, duyuşsal ve sosyal anlamda da gelişimine katkı sunmasının gerektiğini söyledi.

Sosyal-2 2021 – 2022 Eğitim öğretim yılında öğrencilerin salgın dönemindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesi için konuların işlenmesi sürecinde öğrenme için gereken ön bilgilerin dikkate alınması bu eksikliklerin hem örgün eğitim zaman dilimi içinde hem de EBA platformu üzerinden düzenlenecek canlı ders uygulamaları ile kapatılmaya çalışılması uygun olacağını söyledi. 

5- Yıl içerisinde öğrenci başarısının değerlendirilmesi noktasında söz alan Sosyal-2, 5. sınıflarda öğrencilerin uyum sıkıntısı çektiğini ve dersle yeni tanışıyor olmalarının başlangıçta zorluk çıkardığını genel olarak öğrencilerin özellikle ikinci dönemde istenilen başarı seviyesine ulaştığını belirtti.

Okulumuz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal-4, Sosyal Bilgiler dersinde genel başarı oranının tüm sınıflarda % 100 olduğunu belirtti.

6- LGS Sınavları hakkında bilgi veren Sosyal-5; Sosyal Bilgilerden soru sayısının az olması ve katsayının 1 olması öğrencilerde motivasyon düşmesine neden olsa da öğrencilerin toparlanarak LGS sınavında büyük oranda tam yaptıklarını söyledi.

7- Sosyal-2 derslerde tüm konuların müfredata uygun olarak planlandığı şekilde, planlanan sürelerde bitirildiğini, herhangi bir aksamanın olmadığı, ancak T.C. İnkılap Tarihi ders saati sayısının 2 olması nedeniyle, konuları yetiştirmede zorlanıldığını ders saatimizin mutlaka artırılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal-3, ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bu hafta içerisinde idareye teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

8– Sosyal-2, özellikle 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ders saatinin yetersiz olduğunu, müfredatı yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti. 

9- Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi. 

2020–2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………. ORTAOKULU 

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞIDIR 

ALINAN KARARLAR 

 1. Gelecek eğitim ve öğretim yılında sınavlara ve derslere çalışma konusunda motivasyon sağlayacak projelerin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.
 2. Yetiştirme ve Destekleme Kurslarının çok faydalı olduğu ifade edilerek gelecek eğitim öğretim yılında da devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.
 3. Ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bir hafta içerisinde idareye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
  5. Derslerde akıllı tahta, EBA ve internetten faydalanılmasının, harita ve diğer malzemelerin kullanılmasının kavramayı artırdığı görülmüştür. Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında başarı görülmüş ve bu konudaki uygulamalara devam edilmesi gerektiği kararı alınmıştır.

 

Sosyal-1                                        Sosyal-2                                             Sosyal-3

Sosyal Bilgiler Öğretmeni             Sosyal Bilgiler Öğretmeni             Sosyal Bilgiler Öğretmeni

UYGUNDUR.

21/06/2021

…………………..

Okul Müdürü

Belgeyi tam erişimli düzenlenebilir word belgesi olarak indirmek için aşağıdaki indirme linkine tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir