Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

20-22 Ekim 1919

 -Hükümeti kuran Ali Rıza Paşa,İstanbul Hükümeti adına temsilci olarak Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya’ya gönderdi.

-Mustafa Kemal ,Salih Paşa,R.Orbay ve Bekir Sami Bey Amasya Protokolü’ nü (Görüşmeleri) imzaladılar.

Buna Göre;

1-) İşgallere karşı konulacak.

2-) Temsil Heyeti’ne danışılmadan barış görüşmeleri yapılmayacak.

3-) İstanbul Hükümeti,Temsil Heyeti’ni,Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ni ve Sivas Kongresi kararlarını resmen tanıyacaktı.

4-) Mebusan Meclisi İstanbul dışında bir yerde toplanacaktır. (M. Kemal İtilaf Devletleri nedeniyle İstanbul’da açılacak meclisin rahat çalışamayacağına inanıyordu.)

5-) Seçimler serbest şekilde yapılacaktır.

6-) Azınlıklara siyasî, sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu ayrıcalıklar tanınmamalıdır.

Amasya Görüşmelerinin Önemi

* Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti,Temsil Heyetini , Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararları resmen tanımıştır.

Not:

* Bu Amasya Protokolu,Bahriye Nazırı Salih Paşa tarafından İstanbul Hükümeti’ne sunulmuş ancak kabul edilmemiştir.Sadece Mebusan Meclisinin açılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.O da,İstanbul’da açılması koşuluyla kabul edilmiştir.