İstanbul’un Fethi (Sebepleri ve Sonuçları)

İSTANBUL’UN FETHİ (SEBEPLERİ VE SONUÇLARI 

 1. İstanbul’un Fethini Gerektiren Nedenler
 • Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu beylerini Osmanlı aleyhine kışkırtması (Siyasi)
 • İstanbul’un kara ve deniz ticaret yolları üzerinde önemli konuma sahip olması (Ekonomik)
 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlamak istemesi (Siyasi-Coğrafi)
 • İstanbul’un Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin merkezi konumunda olması (Dini)
 • Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması (Siyasi)
 • Peygamberimizin hadisinde İstanbul’u fethedecek olan komutanı ve askerleri övmesi (Dini)
 1. İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar
 • Boğazdan gelebilecek yardımı önlemek ve boğazı kontrol altına almak için Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırıldı.
 • 400 gemiden oluşan büyük bir donanma oluşturuldu.
 • Bizans’a Avrupa’dan yardım gelmesini engellemek için bazı Avrupa ülkeleri ile antlaşmalar yaptı.
 • Surları yıkmak için “Şahi” adı verilen büyük toplar döktürdü.
 • Surlara tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırıldı.
 1. Bizans’ın (İstanbul’un Alınmasını Önlemek İçin) Aldığı Tedbirler
 • Surları tamir etti.
 • Avrupa’dan yardım istedi.
 • Osmanlı donanmasını engellemek için Haliç’in girişini kalın zincirler ve eski gemiler ile kapattı.

Not: 6 Nisan 1453’te başlayan kuşatma, gemilerin karadan yürütülerek Haliç’e indirilmesiyle 29 Mayıs 1453’te fetihle sonuçlandı.

 1. İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları
 • Osmanlı Devleti toprak bütünlüğüne kavuştu. (Siyasi-Coğrafi)
 • İstanbul’un fethi ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ve İpek Yolu’nun Avrupa’ya açılan önemli bir limanı ele geçirildi. (Ekonomik)
 • İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu. (Siyasi)
 • Mehmet “Fatih” unvanını aldı.
 • Osmanlı Devleti için Kuruluş Dönemi
 1. İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları
 • Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu yıkıldı. (Siyasi)
 • Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
 • Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. (Siyasi-Dinî)
 • Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi ile Avrupa devletleri yeni ticaret yolları aramaya başladı. Bu durum Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili oldu. (Ekonomik)
 • Kale ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu durum Avrupa’da derebeylik (Feodalite) rejiminin gücünü kaybetmesine neden oldu. (Siyasi)
 • İstanbul’daki bilgin ve sanatçılar İtalya’ya giderek Rönesans’ın başlamasına katkı sağladılar. (Kültürel)

İstanbul’un fethini word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN