Asya Hun Devleti Hakkında

Asya Hun Devleti Hakkında

Asya Hun Devleti
MÖ 220 yılında göçebe Türk topluluklarını bir araya getiren Teoman, tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti’ni kurmuştur. Teoman döneminde Çin ülkesine seferler düzenlenmiş ve İpek Yolu hâkimiyeti için mücadele edilmiştir. Teomanın ölümü üzerine oğlu Mete Han devletin başına geçmiştir. Mete Han, askerî ve siyasi alandaki yetenekleri ile dikkat çekmiştir. Orduyu onlu sisteme göre yeniden düzenlemiştir. Yaptığı seferler ile Asya Hun Devleti’ni imparatorluk hâline dönüştürmüştür. Gök Tengri inancına sahip Türkler, Mete Han’a devleti kurma yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanmışlar ve bu inanışa kut adını vermişlerdir. Mete Han’a devlet işlerinde yardımcı olmak için hatun, boy beyleri, komutanlar ve ulu bilgelerden oluşan kurultay adı verilen bir danışma meclisi bulunmuştur. Türklerde ordu millet özelliği olduğu için kız ve erkek çocukları küçük yaşlardan itiaren at binme, ok atma ve savaş eğitimi almışlardır. Bu sayede Türkler küçük yaşlardan itibaren savaşçı ve güçlü bir şekilde yetişmişlerdir. Mete Han, bu güçlü ve savaşçı askerlerden oluşan ordusuyla birlikte en büyük seferlerini Çin ülkesi üzerine yapmış ve hepsinden zaferle ayrılmştır.

Hunları yenemeyeceğini anlayan Çinli hükümdarlar,Hun akınlarını durdurmak için, yapımı yüzyıllar sürecek ünlü Çin Seddi’nin yapılmasını emretmişlerdir.Mete Han’ın kahramanlık ve zaferlerle dolu hayatı, Türklerin en ünlü destanı olan Oğuz Kağan Destanı’na konu olmuştur. Türklerde devlet ve halk töre adı verilen yazılı olmayan kurallar ile yönetilmiştir.

Mete Han döneminde İpek Yolu hâkimiyeti için Çin ülkesi ile mücadele edilmiş, bu mücadeleler sonucunda Türkler İpek Yolu’na hâkim olmuşladır. İpek Yolu, tarihteki en eski ve en önemli ticaret yollardan birisidir. Çin’in X’ian (Şian) şehrinden başlayan bu ticaret yolu üzerinde en çok ipek ticareti yapıldığı için İpek Yolu ismiyle anılmıştır. İpek Yolu üzerinde ipek, porselen, halı,silah, maden, değerli taşlar, canlı hayvan ve kâğıt gibi ürünlerin ticareti yapılmıştır.Türklerde ülke hanedanın ortak malı sayıldığı için, Mete Han’ın ölümüden sonra ülke oğulları arasında paylaştırılmış, bu durum devletin zayıflamasına ve kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur. Türkler ölümden sonra yaşama inandıkları için, mezarlarını oda şeklinde tasarlamışlar ve ölen kişiyi kıyafetleri ve eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir. Türklerin oda şeklindeki bu mezarlarına kurgan adı verilmiştir. Yüzyıllar sonra arkeologlar tarafından Türk kültür ve medeniyetini aydınlatmak için yapılan kazılarda pazırık adı verilen bir kurgan bulunmuştur. Türkler göçebe sanatının en güzel örneklerini vermişlerdir. Demircilik,
dokumacılık, dericilik, maden ve ahşap işçiliği gibi el sanatları ile uğraşmışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir