K Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

K Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Kadı: Tanzimat’a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.
Kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu.
Kanunname: Yasa, kanun kitabı.
Kapitülasyon: Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları.
Kaptan-ı Derya: Osmanlı Devleti’nde deniz kuvvetlerinin en büyük askerî ve idari amiri.
Kargı: Silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak.
Kariyer: Bir meslekte zaman ve çalıflmayla elde edilen aflama, bafları ve uzmanlık.
Katolik: Hıristiyanlığın kollarından biri, Roma Kilisesi ya da bu kilisenin dini lideri Papa’nın etrafında birleşen mezhep.
Kethüda: Loncayı temsil eden, hükûmetle olan ilişkilerini yürüten görevli.
Koloni: Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer.
Krolonoji: Olayların zaman dizini ile ilgilenen takvim bilimidir.
Kültür: Bir milletin birbirine benzeyen ortak yönlerine denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir