Sivas Kongresi ve Önemi Ders Notu

seyfikara

Sadrazam

Katılım
21 Eki 2019
Mesajlar
536
Puanları
43
5159
Sivas Kongresi ve Önemi Ders Notu
04-11 Eylül 1919

- Erzurum Kongresi sırasında oluşturulan Temsil Heyeti kongrenin toplanabilmesi için gerekli çalışmaları yaptı.

- Kongre İstanbul Hükümeti tarafından yasa dışı ilan edildi ve katılanların tutuklanacağı bildirildi.

- Elazığ Valisi Ali Galip, İstanbul Hükümeti tarafından kongreyi basmakla görevlendirildi.

- İtilâf devletleri toplanma halinde Sivas’ı işgal edeceklerini duyurdular.

- Bütün bunlara rağmen kongre 38 delegenin katılımıyla toplandı.

- Sivas Kongresi toplanma şekli ve aldığı kararlar bakımından Milli bir kongredir.

- Yurdun her yanından gelen delegelerin katılımıyla toplandığı için Milli bir meclis gibi çalışmıştır.Bu yönüyle gele-cekte açılacak olan TBMM’nin bir provası niteliğindedir.

- Bu kongrede en çok tartışılan konular ABD Mandası ve Başkanlık Seçimi’dir.

- Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi.

- Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek Kurtuluş Savaşı’nın tek elden yürütülmesi sağlandı.

- ABD Mandası reddedildi.”Ya İstiklal,Ya Ölüm” ilkesi benimsendi.

- Temsil Heyeti’nin sayısı 9 ‘dan 16ya çıkarıldı .Ve kurulun yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi.

- Kongre adına Temsil Heyeti,Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Kuva-yı Milliye komutanlığına atamakla “Yürütme Görevi” ni yerine getirmiştir.Bu durum Temsil Heyeti’nin bir meclis gibi çalıştığının göstergesi olmuştur.

-“İrade-i Milliye” adlı gazete çıkarıldı.Atatürk,bu gazete için “Benim Gazetem” tabirini kullanmıştır.Gazetenin amacı, kongrede alınan kararları halka duyurmaktı.

Sivas Kongresinin Sonuçları:

1-)
Damat Ferit Paşa Hükümeti,kongrenin toplanmasını engelleyemediği (Başarısızlık) için istifa etti.

2-) İstanbul ile her türlü bağlantılar kesildi.

3-) Temsil Heyeti,Anadolu’nun Milli Mücadele yönetiminde tek yetkili organ oldu.

4-) Sivas Kongresi milletin arzusu ile toplanmış milli bir kongredir.

5-) İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin Mustafa Kemal ve arkadaşlarını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı.

6-) Temsil Heyeti’nin ileride yapacağı Amasya Görüşmeleri için zemin hazırlamıştır.
 

Benzer konular

Üst Alt