K12 Beceriler Çerçevesi: Türkiye Bütüncül Modeli Sosyal Bilgiler İnceleme Raporu

K12 Beceriler Çerçevesi: Türkiye Bütüncül Modeli Sosyal Bilgiler İnceleme Raporu

K12 BECERİLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE BÜTÜNCÜL MODELİ:

SOSYAL BİLGİLER İNCELEME VE DEĞELENDİRME RAPORU

  • Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından öğretim programlarının geliştirilmesi,
  • Ders kitaplarının, yardımcı kaynakların ve diğer öğretim materyallerinin hazırlanması,
  • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yapılandırılması,
  • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Öğrenme ortamlarının tasarlanması,
  • Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinin desteklenmesi,
  • Eğitim kurumlarındaki kurullar ve zümre faaliyetleri,
  • Rehberlik ve denetim çalışmalarının etkili yürütülmesi için K12 Beceriler Çerçevesi: Türkiye Bütüncül Modeli çalışması gerçekleştirilmiştir.

Farklı kademelerdeki öğrencilere hangi becerilerin kazandırılacağı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmiş, incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan;
5. Sınıflarda, sosyal katılım, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, araştırma, harita okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı, gözlem, öz denetim, dijital okuryazarlık, iş birliği, yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcılık gibi becerilerin geliştirilmesi ve korunması yönündeki çalışmaların olması faydalı olacaktır.

6. Sınıflarda, kendini tanıma, eleştirel düşünebilme, zaman ve kronolojiyi algılama, mekânı algılama, yenilikçilik, araştırma (doğa ve çevreyi yerinde tanıma ve görme), girişimcilik ve harita okuryazarlığı, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, politik okuryazarlık, gibi becerilerin geliştirilmesi ve korunması yönündeki çalışmaların olması faydalı olacaktır.

  1. Sınıflarda; etkili iletişim, medya okuryazarlığı, kanıt kullanma ve toplama becerisi, problem çözme, tablo, grafik, diyagram, çizme ve yorumlama, zaman ve kronolojiyi algılama, araştırma, tarih okuryazarlığı-ders çıkarma, değişim ve sürekliliği algılama, problem çözme, iş birliği, kalıp yargı ve ön yargıyı fark etme gibi becerilerin geliştirilmesi ve korunması yönündeki çalışmaların olması faydalı olacaktır.
  2. 6. ve 7. Sınıf düzeylerinde yukarıda verilen becerilerin geliştirilmesi, bu becerilerle ilgili etkinlik ve çalışmaların zenginleştirilmesi, gezerek yerinde ve mekânda öğrenmelerin artırılması, gerek ders kitaplarına gerekse Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’na bu yönde etkinlik ve çalışmaların artırılması ve konulması öğrencilerin menfaatine olacaktır.

 

Ahmet TEKTAŞ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

Belgeyi word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN ütfen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir