Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Sivas Kongresi ve Önemi

SİVAS KONGRESİ (4 – 11 EYLÜL 1919) ve ÖNEMİ Bu kongrenin en önemli özelliği; her yönüyle ulusal bir özelliğe sahip olmasıdır. Amacı; milli güçleri birleştirmek ve milli mücadeleyi yönetebilecek bir teşkilat kurmaktır. Damat Ferit Hükümeti ve İngilizler, Sivas Kongresi’nin dağıtılması, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tutuklanması için Elazığ Valisi Ali Galip’i …

Devamını oku

İnkılap Tarihi 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Sınavı

………………. ORTAOKULU İNKILAP TARİHİ DERSİ 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI 1) Rahmetli babam Hafız Ali, cepheye gittiğinde yedi aylıkmışım. Onu hiç tanımadım, bir fotoğrafı bile yoktu. Anam anlatır dururdu:’’O günler çok zor günlerdi. Seferberlik ilan oldu. Babanı askere aldılar. İngiliz, Fransız ve Anzaklar Boğazı geçip İstanbul’u vuracaklarmış. İşte baban da o …

Devamını oku

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu 20-22 Ekim 1919  -Hükümeti kuran Ali Rıza Paşa,İstanbul Hükümeti adına temsilci olarak Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya’ya gönderdi. -Mustafa Kemal ,Salih Paşa,R.Orbay ve Bekir Sami Bey Amasya Protokolü’ nü (Görüşmeleri) imzaladılar. Buna Göre; 1-) İşgallere karşı konulacak. 2-) Temsil …

Devamını oku

Atatürk’ün Sözleri ve İlgili Olduğu İlkeler

Atatürk’ün Sözleri ve İlgili Olduğu İlkeler 1 . Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. MİLLİYETÇİLİK 2 . Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız, milletimizi en geniş …

Devamını oku

Selanik ve Mustafa Kemal

Selanik ve Mustafa Kemal SELANİK *Selanik, dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır, Üsküp, Belgrat, İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli‟de yer alan – Rum, Sırp Bulgar, Errmeni, Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi.(Farklı kültür, inanç, düşünceler) *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali‟nin ortaya çıkardığı …

Devamını oku

Mondros’tan Sonra Kurulan Cemiyetler ve Özellikleri (Tablo)

Mondros’tan Sonra Kurulan Cemiyetler ve Özellikleri ZARARLI CEMİYETLER A) AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER Mavri Mira Cemiyeti :Cemiyetin merkezi İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’dir. Yunan hükümetine bağlı olarak çalışan cemiyetin amacı, İstanbul’u da içine alan bir Bizans Devletini ( Megola İdea’yı gerçekleştirmek amacıyla )kurmak kurulmuştur. Faaliyet alanı Trakya topraklarıdır. Pontus Rum Cemiyeti :• İstanbul’daki …

Devamını oku

1. Dünya Savaşının Sonuçları Ders Notu (word)

1. Dünya Savaşının Sonuçları Ders Notu (word) olarak indirmek için buraya tıklayın.          1.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI VE WİLSON İLKELERİ           1. DÜNYA SAVAŞININ SONA ERMESİ 1917 yılında Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine İttifak Devletleri İtilaf Devletlerine karşı üstünlük kurmuşlardı. Ancak bu durum uzun sürmedi. Almanya’nın …

Devamını oku

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Ders Notları (word)

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Ders Notları (word) olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN YARARLI VE ZARARLI CEMİYETLER  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, Anadolu’nun işgale uğraması ve Osmanlı Hükümetinin işgallere duyarsız kalması sonucu Anadolu’da otorite boşluğu oluşması cemiyetlerin kurulmasına neden olmuştur. Bu cemiyetler kuruluş amaçlarına göre zararlı ve yararlı(milli) …

Devamını oku

Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali Ders Notları (word)

Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali Ders Notları (word) olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN PARİS BARIŞ KONFERANSI ve İZMİR’İN İŞGALİ  PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919) Toplanma amacı; I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerin durumlarını belirlemek ve bu devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını tespit etmektir. Konferansta; Wilson İlkeleri doğrultusunda ABD’nin …

Devamını oku