Anasayfa / Etiket Arşivi (sayfa 2)

Etiket Arşivi

Sivas Kongresi ve Önemi

SİVAS KONGRESİ (4 – 11 EYLÜL 1919) ve ÖNEMİ Bu kongrenin en önemli özelliği; her yönüyle ulusal bir özelliğe sahip olmasıdır. Amacı; milli güçleri birleştirmek ve milli mücadeleyi yönetebilecek bir teşkilat kurmaktır. Damat Ferit Hükümeti ve İngilizler, Sivas Kongresi’nin dağıtılması, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tutuklanması için Elazığ Valisi Ali Galip’i …

Devamını oku

Osmanlı Devleti Ders Notları

OSMANLI DEVLETİ Anadolu(Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle Batı Anadolu’daki beylikler arasında, Türk birliğini yeniden tesis etmeyi amaçlayan mücadeleler kızışmış idi. İşte bu mücadelelerin neticesinde Anadolu’da Osmanoğullarının yıldızı parlayacak ve altı yüz yılı aşan muhteşem bir Türk devletine tarih tanıklık edecektir. Osmanoğullarının Menşe’i: Tarihi kaynaklara göre Osmanlı devletini …

Devamını oku

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu 20-22 Ekim 1919  -Hükümeti kuran Ali Rıza Paşa,İstanbul Hükümeti adına temsilci olarak Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya’ya gönderdi. -Mustafa Kemal ,Salih Paşa,R.Orbay ve Bekir Sami Bey Amasya Protokolü’ nü (Görüşmeleri) imzaladılar. Buna Göre; 1-) İşgallere karşı konulacak. 2-) Temsil …

Devamını oku

Sivas Kongresi ve Önemi Ders Notu

Sivas Kongresi ve Önemi Ders Notu              04-11 Eylül 1919 – Erzurum Kongresi sırasında oluşturulan Temsil Heyeti kongrenin toplanabilmesi için gerekli çalışmaları yaptı. – Kongre İstanbul Hükümeti tarafından yasa dışı ilan edildi ve katılanların tutuklanacağı bildirildi. – Elazığ Valisi Ali Galip, İstanbul Hükümeti tarafından kongreyi basmakla görevlendirildi. – İtilâf …

Devamını oku

Erzurum Kongresi ve Önemi Ders Notu (Word)

Erzurum Kongresi ve Önemi Ders Notu (Word) ERZURUM KONGRESİ MADDELERİ VE ÖNEMİ(23 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS 1919) Kongreyi toplayan cemiyet: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Erzurum Kongresinin Toplanma amac:; Doğu Anadolu’yu ve Doğu Karadeniz’i Ermeni ve Rum saldırılarına karşı savunmaktır. Mustafa Kemal’in Erzurum’da bir kongre toplamasında; …

Devamını oku

Atatürk’ün Sözleri ve İlgili Olduğu İlkeler

Atatürk’ün Sözleri ve İlgili Olduğu İlkeler 1 . Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. MİLLİYETÇİLİK 2 . Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız, milletimizi en geniş …

Devamını oku

Selanik ve Mustafa Kemal

Selanik ve Mustafa Kemal SELANİK *Selanik, dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri(Manastır, Üsküp, Belgrat, İstanbul vb.) ile bağlantısı olan- Rumeli‟de yer alan – Rum, Sırp Bulgar, Errmeni, Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehirdi.(Farklı kültür, inanç, düşünceler) *19.yyla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali‟nin ortaya çıkardığı …

Devamını oku

Devşirme Sistemi Hakkında Bilgi

Devşirme Sistemi Hakkında Bilgi  Osmanlı Devleti’nde Devşirmeler Nasıl Olurdu Devşirme Sistemi Nedir? Osmanlı Devleti’nde Devşirmeler Devşirmelerin Etnik Kökeni – Osmanlı Ordusunda Devşirmeler Bu yazıda Osmanlı Devleti’nde devşirme sistemi ve bu sistemin etkilerinin kültürel-etnik, askeri-asayiş, ırksal-dinsel açıdan olumsuz bir politika olduğu yönündeki iddialar incelenecektir. Bu konular hakkında sunulan destekleyici argümanlar mantıksal …

Devamını oku

Mondros’tan Sonra Kurulan Cemiyetler ve Özellikleri (Tablo)

Mondros’tan Sonra Kurulan Cemiyetler ve Özellikleri ZARARLI CEMİYETLER A) AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER Mavri Mira Cemiyeti :Cemiyetin merkezi İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’dir. Yunan hükümetine bağlı olarak çalışan cemiyetin amacı, İstanbul’u da içine alan bir Bizans Devletini ( Megola İdea’yı gerçekleştirmek amacıyla )kurmak kurulmuştur. Faaliyet alanı Trakya topraklarıdır. Pontus Rum Cemiyeti :• İstanbul’daki …

Devamını oku

Kuva-yı Milliyenin Özellikleri Nelerdir

Kuva-yı Milliyenin Özellikleri 1-İşgallere tepki olarak ortaya çıktılar. 2-Düzensiz birliklerdir 3-Bölgesel olarak hareket ettiler. 4-Düzenli ordu kurulana kadar düşmanı oyaladılar. 5-Düzenli ordunun temelini oluşturdular. 6-TBMM’ye karşı oluşan isyanları bastırdılar. 7-Desteğini halktan aldılar. 8-Tutarsız davranışları halk ile kuva-yı milliyenin vurucu gücü olan milislerin arasını açtı. 9-Ortaya çıkışında işgaller ve işgaller karşısında …

Devamını oku