Medya Okuryazarlığı Dersi Sene Başı Zümre Toplantısı 2018 / 2019

Sat679

Sultan

Yönetici
Katılım
27 Eki 2010
Mesajlar
4,223
Beğeniler
138
Puanları
63
#1
Medya Okuryazarlığı Dersi Sene Başı Zümre Toplantısı 2018 / 2019
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ............................. ORTAOOKULU
MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ

1. Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerinin gözden geçirilmesi, eğitim ve öğretim programlarının incelenmesi,
2. Medya Okuryazarlığı müfredat programının incelenmesi,
3. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenip alınacak önlemlerin kararlaştırılması,
4. Mesleki eserlerin, eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi,
5. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçlarının oluşturulması,
6. Yöntem ve tekniklerin incelenmesi,
7. Projelerin tespiti ve değerlendirilmesi,
8. Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin görüşülmesi,
9. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Toplantı, Okul Müdür Yardımcısı Müdür yardımcısı başkanlığında, Ders Öğretmeni SOOSYALCİ1’ın katılımı ile 12/01/2018 tarihinde Öğretmenler Odası’nda yapıldı. İlgili gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı:

1. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin amaçları gözden geçirildi. Türk Milli eğitiminin genel amaçları; Medya Okuryazarlığı programları incelenerek öğrencilere kazandırılması gereken amaçlar tespit edildi. Başlıca amaçlar şunlardır: Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirerek bilinç kazanan; televizyon, video, sinema, reklamlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eden; yazılı, görsel, işitsel medyaya dönük eleştirel bakış açısı kazanan; mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük olarak cevap bulmaktan soru sorma sürecine doğru değişim gösteren; bilinçli medya okuryazarı olan; toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılan; kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması noktasında duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir.

2. “Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu” incelendi. Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.
Medyanın çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan araştırmalar özellikle çocukların hayatlarında medyanın zaman ve mekân olarak yerinin artmakta olduğunu göstermektedir. Öte yandan medya iletilerinin kendine özgü yapısının, dilinin ve uygulamalarının olduğu ve bunların sürekli değişmekte, gelişmekte olduğu da aşikârdır. Bireylerin bu mecraları daha verimli kullanmaları ve bunu yaparken maruz kalınabilecek bazı riskler karşısında farkındalık geliştirebilmeleri için, medya iletileri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu durum, çocukların medya konusunda eğitim almalarının önemini ve verilecek eğitimin de mütemadiyen güncellenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Alandaki öncü ülkelerde sürdürülen bu çalışmalar, "medya okuryazarlığı" eğitimi olarak adlandırılmaktadır.

3. Medya okuryazarlığı eğitimi ile;
• Gereksinim duyulan her türlü bilginin yer aldığı, fakat doğru/güvenilir bilgiye ulaşmanın güçleştiği medya karşısında çocukların bilinçlendirilmesi,
• Çocukların izledikleri filmler, diziler, reklamlar, takip ettikleri bilgisayar oyunları ve İnternet siteleri gibi medya içeriklerinin sorgulanabilir, eleştirilebilir olduğunu fark etmeleri,
• İstek-ihtiyaçların birbirine karışmasına neden olan medya içerikleri konusunda çocuklarda farkındalık oluşturulması,
• Çocukların sağlığını tehdit eden obezite ve İnternet bağımlılığı gibi rahatsızlıklar, şiddet eğilimli medya içeriği ve bazı medya alanlarında yer alabilecek pornografik içerik karşısında korunabilmeleri,
• Yaş sınırına uygun olarak sosyal medyayı kullanmaya başlayacak olan çocukların, bu mecralardaki hak ve sorumluluklarını, siber zorbalık karşısında nasıl davranacaklarını bilmeleri, bu mecralarda medya iletileri üretirken kendilerinin ve arkadaşlarının kişisel güvenliğini, Türkçe’nin doğru ve kurallarına uygun kullanılmasını, evrensel ve yerel değerleri gözetmeleri, medya içerikleri ile ilgili yurttaş denetiminin aktif bir parçası olmaları sağlanacaktır.

4. Radyo Televizyon Üst Kurulu sayfasının
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
ve
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
sitelerinin düzenli olarak takip edilmesi kararlaştırıldı.
Tebliğler dergisinin, yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
adresinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
Müfredat ve programlar ile ilgili bilgilerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
sayfasından takip edilmesi kararlaştırıldı.

5. Medya Okuryazarlığı dersinde her dönemde 2 sınav yapılacağı, sınavların klasik, boşluk doldurma, eşleştirme, doğru yanlış ve çoktan seçmeli olacağı kararlaştırıldı.

6. Konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmeyip, konuların özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, tiyatro, drama gibi öğrenciyi aktif kılan, onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere başvurulması gerektiği belirtildi.

7. Proje görevlerinin Kasım ayı içerisinde verilip, Nisan ayı içerisinde sunulması ve Dereceli Puanlama Anahtarları, Kontrol Listeleri veya Proje Değerlendirme Formu ile değerlendirilmesine karar verildi.

8. Medya Okuryazarlığı dersinde her dönemde 2 sınav yapılabileceği gibi, öğrencilerin yapacakları örnek çalışmalar esas alınarak notla değerlendirilebileceği kararlaştırıldı. Proje görevi alan öğrencilere ise her öğretim yılında bir adet proje görevi verilmesi kararlaştırıldı.

9. Okul Müdür Yardımcısı Müdür yardımcısı 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantıyı bitirdi.

Uygundur
SOOSYALCİ1 Müdür Yardımcısı .......................
Ders Öğretmeni Müdür yardımcısı Okul Müdürü
 

Yandex.Metrica

Üst Alt