hot_postGönderen Konu: hak arama yolları nelerdir???  (Okunma sayısı 17732 defa)



 • David_Spade
 • Sosyal Öğretmeni
   Çevrimiçi
   *
   Cinsiyet: Bay
   İleti: 3267
   Tesekkur Aldı 259
   Profili Görüntüle 
   « 29 Nisan 2012, 11:41:08 »
   C-HUKUKTA HAK ARAMA YOLLRI
   Bazen sorunları uzlaşma ile çözemezsek çözümü hukukta ararız. Yargı uyuşmazlıkları adaletle çözmelidir. Adaletin sağlanması için yargının bağımsız olması gerekir.
   Değerli Bilgi
   Haklının hakkını almasına, haksızın cezalandırılmasına adalet denir.


   İnsan haklarına dayalı devlet; insan haklarını anayasa ve yasalarıyla tanıyan ve koruyan hukuk devletidir.
   Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kuralları ile sınırlandırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp korunduğu devlettir. Hukuk devletinde yasalar uyarınca vatandaşların bağımsız mahkemelere başvurarak devletten şikâyetçi olma hakkı vardır. Örneğin arsası devlet tarafından kamulaştırılarak yol yapılan bir vatandaş, devlet, arsasının değerini tam olarak ödemiyorsa bağımsız mahkemelere başvurarak şikâyetçi olabilmekte ve hakkını arayabilmektedir
   Haklarımızın ne olduğunu bilirsek, haklarımızı farklı yollarda gündeme getirebilir ve arayabiliriz. Hak arama yolları;
   Dilekçe hakkı
   Tüketici hakkı
   Yargıya başvurma(dava açma) hakkı
   Kamuoyu oluşturma hakkı
   İnsan hakları eğitimi almış kişilerin şu davranışları göstermeleri beklenir:

       Birey olarak sahip oldukları hakları tanırlar ve bilirler.
       Haklarını nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını bilirler.
       Başkalarının haklarına karşı saygılı ve duyarlı olmayı bilirler.
       Tüm insanlık adına insan haklarının korunmasında üstlerine düşeni yapmaları gerektiğini bilirler.

   Yaşadığımız yerlerde devletin veya başka kuruluşların bazı eylemlerinin toplum için ya da yaşadığımız çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceğine inanıyorsak halkın duyarlılığını artırarak kamuoyu oluşturup bu eylemlere engel olabiliriz.
   Kamuoyu oluşturmak için radyo,televizyon,gazete,dergi,internet gibi medya araçlarından faydalanabiliriz.Halktan dilekçe ve imza toplayarak hakkımızı arayabiliriz.Bazen de yetkili mercilerden izin alıp pankartla gösteri yürüyüşü yapabiliriz.Böylece halkın duyarlılığını arttırmış oluruz.
   İnsanlar birlikler oluşturarak sivil toplum örgütlerini kurarlar. Böylece,dayanışma içinde hak arayışında bulunurlar.STK’ ların sundukları desteğin merkezinde kamuoyu vardır.STK’ lar insan hakları ihlali durumlarında halkın daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamaya çalışırlar.
   Bazen insanlar gazete köşe yazarlarına, televizyonlara mektup yazarak sorunlarını paylaşmaktadırlar. Böylece sorunlarını kitle iletişim araçları yardımıyla kamuoyu gündemine taşıyarak hak arama yollarını genişletirler. Bazen de haklarını kitle iletişim araçlarında tekzip yayınlatarak. Tazminat davası açarak arayabilirler.
   Hayatımızda bazı durumlarda kişilerle veya kurumlarla sorun yaşarız. Demokratik toplumlarda sorunlarımızı karşılıklı uzlaşma ile çözmek esastır. Bazen sorunları uzlaşmayla çözemeyiz. Bu durumda çözümü hukukta ararız.
   Sahip olduğumuz haklar başkaları tarafından çiğnendiği zaman hakkımızı aramaya çalışır çeşitli yollara başvururuz. Demokrasi özümsemiş toplumlarda insanlar barış içinde yaşar haklarını demokratik yollarla çözerler.
   Şiddet ve öfke hiçbir zaman çözüm yolu olamaz. Tam tersine sorunlarımızı da içinden çıkılamaz hale getirir. Bu nedenle sorunlarımızı en az maliyete, en kısa zamanda çözmeye çalışmalıyız. En akıllıca yol budur.



  • David_Spade
  • Sosyal Öğretmeni
    Çevrimiçi
    *
    Cinsiyet: Bay
    İleti: 3267
    Tesekkur Aldı 259
    Profili Görüntüle 
    « 29 Nisan 2012, 11:54:03 »
    Hak Arama Yolları

    Adli Yardım Barosuna Başvuru Örneğin:

    Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, iki şubesi ve merkez bürosuyla hizmet sunmaktadır.

    BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER;

    Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,
    Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,
    Nüfus cüzdan fotokopisi,
    Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

    İLETİŞİM

    Merkez Bürosu
    Adres: İstiklal cad. Orhan Adli Apaydın sok. Baro han. Kat: 3/304 Beyoğlu/İstanbul

    Tel: (0212) 251 63 25 (dahili 148 ve 163)
    Fax: (0121) 245 83 67

    (NOT : Merkez büroya yapılacak başvuruların randevu alınarak yapılması tavsiye ediliyor.)

    Bakırköy Şubesi
    Adres: Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 1. kat Bakırköy

    Tel: (0212) 583 12 33
    Faks: (0212) 466 37 77

    Kadıköy Şubesi
    Adres: Bahariye caddesi 82/7 Kadıköy/İstanbul

    Tel: (0216) 414 68 53
    Faks: (0216) 414 68 43

    Kartal Şubesi
    Adres:Orhantepe Mahallesi Derya Sokak No:3 Kartal/İstanbul

    Tel: (0216) 352 53 93
    Tel: (0216) 352 53 95
    Fax: (0216) 352 53 90

    yargiya başvurma örneğin: YARGIYA BAŞVURMA
    Türkiye cumhuriyeti anayasası madde 36:
    "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma adil yargılanma hakkına sahiptir."
    Hakkının ihlal edildiğini, hukuka aykırı bir eylem ya da işlemle karşı karşıya kaldığını düşünen veya iddia eden her kişi hakkını aramakta özgürdür. Ülkemizin hukuk sisteminde bu yollar yargı ve yasama organlarına yapılacak bir takım başvurular şeklinde düzenlenmiştir.
    Bir hukuki anlaşmazlık oluştuğunda sorunun çözümü için yargı mercilerine, yani mahkemelere başvururuz. Ülkemizde yürürlükte olan hukuk sistemine göre, kişiler arasındaki davalar ile yurttaş-devlet arasındaki davalara ayrı yargı yerlerinde ayrı usullerle bakılır. Buna göre, bir yanda genel yargı adı da verilen adli yargı, öte yanda da taraflardan en az birinin "devlet" olduğu idari yargı mevcuttur.

    Türk hukuk sisteminde haklarımızı aşağıdaki yollarla arayabiliriz:

    DİĞER KİŞİLERE KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURU
    1-Hukuk Mahkemeleri
    2-Ceza Mahkemeleri


    İDAREYE (DEVLETE) KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURU

    1-İdare ve Vergi Mahkemeleri

    2-Danıştay

    YASAMA ORGANINA BAŞVURU

    Dilekçe Hakkı

    SAVCILIĞA HİTABEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ
    Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Kadıköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmak gerekir.
    Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
    1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır.
    2. Eylemden zarar gören şikâyetçi ya da şikâyetçilerin ad ve adresleri yazılmalıdır.
    3. Eylemi gerçekleştiren sanık veya sanıkların ad ve adresleri belirtilmelidir.
    4. Suç tarihi yer almalıdır.
    5. Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek şekilde anlatılmalıdır.
    6. Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir.
    7. Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir.
    Örnek Şikayet Dilekçesi;

    KADIKÖY CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA
    Müşteki: Mehmet Temiz (Adres)
    Sanık: Kerem Bilir (Adres)
    Suç Tarihi: 15.08.1999
    Olaylar:
    1. Oturduğum apartmanda alt kat komşum olan kişi birçok kere tartışma yaratarak benim kendisine uymamam nedeniyle olaylar büyümemiştir. Ancak olay tarihinde sanık evimin kapısına gelerek üzerime yürümüş, benim kapıyı kapatmak istemem üzerine de diğer komşuların engelleme çabalarını hiçe sayarak evimin içine girmiş ve yüzüme yumruk atmıştır.
    2. Yumrukla yaralanmam üzerine mahalle karakoluna giderek sanık hakkında şikâyetçi oldum ve gittiğim Adli Tabiplikten on günlük rapor aldım.
    3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.Deliller: Adli Tabiplik raporu, aşağıda ad ve adresleri belirtilen tanıklar, her türlü delil.Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
    Saygılarımla
    (Tarih)
    Şikâyetçi: Mehmet Temiz
    (İmza)

    ŞİKAYET VE DİLEKÇE HAKKIMIZ
    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 74:
    Vatandaşlar karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenmiştir. (Anayasa Hukuku'na göre sınırlama bir hak ve özgürlüğün kullanılmasını önlemek amacıyla, düzenleme ise bir hak ve özgürlükten yararlandırma amacıyla yapılır.)
    Şikâyet ve dilekçe hakkı yurttaş olarak yasama organına başvurma hakkıdır; dilek veya şikâyet biçiminde gerçekleştirilir ve temsili hükümet sisteminin gerçekleştirilmesini sağlayan bir yoldur.
    Anayasa Hukuku'na göre sınırlama bir hak ve özgürlüğün kullanılmasını önlemek amacıyla, düzenleme ise bir hak ve özgürlükten yararlandırma amacıyla yapılır.
    Şikâyet niteliğindeki başvurular bir kişinin ya da kamunun çıkarlarını zedeleyen veya hukuk düzenindeki bir aksaklığı ortaya koyan bir durumla ilgili oldukları için, konulan da ister istemez sınırlı olmak durumundadır. [Savcılıklara hitaben Şikâyet Dilekçesi örneğine bakınız]
    Dilek niteliğindeki başvurular bir ya da birden fazla kişinin kendilerini veya kamuyu ilgilendiren konularda alınması gereken önlem ya da istekleri dile getirmeleri ve siyasal içerikli olmaları nedeniyle sınırlı değildir; ancak düzenlenebilir niteliklidir.
    Bu yasal haklarla ilgili işlemler 1984 tarihli ve 3071 sayılı "Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'la düzenlenmiştir.
    Dilekçe Nasıl Yazılır?
    Postane, belediye, karakol, sular idaresi ve benzerlerinden hangisine başvurursak başvuralım, bizden bir dilekçe vermemiz istenir. Peki, dilekçe nasıl yazılır? Dilekçede nelerin yer alması gerekir?
    Dilekçeye ilk önce hangi kuruma yazılacaksa, o kurumun tam adı, bulunduğu il ve ilçe başlık olarak yazılmalıdır. Biraz boşluk bıraktıktan sonra, dilekçenin konusu özet olarak ancak eksiksiz yer almalıdır. Bundan sonra da o kurumdan neyi talep ediyorsak, o talep açık ve net olarak belirtilmelidir. Dilekçeye mutlaka tarih konulmalı, ad-soyad belirtilmeli ve altı imzalanmalıdır. Adres yazmayı sakın unutmayın. Ayrıca dilekçeye eklenecek belgeler varsa, bu belgelerin de dilekçenin arkasına konulması, bunların neler olduğunun da dilekçenin altına konulacak ekler bölümünde belirtilmesi gerekir.

    İşte bir örnek:
    ..............................TÜRK TELEKOM A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ'NE.............................................................................Kadıköy-İstanbul ,Adıma kayıtlı olan 0216-349 49 49 No.lu telefonumun kurulu bulunduğu adres Rıhtım Cad. No.25/1 Kadıköy'dür.Taşınmam nedeniyle telefonumun yeni adresim olan Moda Cad. No. 42 Kadıköy adresine naklini talep ederim

    ..../.../.....Saygılarımla

    Adres
    Ad

    İmza

    Ek: Nüfus cüzdanı fotokopisi Borcu yoktur yazısı.

    DAVA NASIL AÇILIR?

    Dava, dava dilekçesiyle (arzuhal) açılır. Mahkemede dava açan tarafa davacı kendisine dava açılan kişiye de davalı denir. Bu taraflardan birisi olan kişinin dava ehliyetine sahip olması gerekir.; bu, kendiniz ya da vekiliniz (avukatınız) aracılığıyla davacı ya da davalı olarak bir davanın gerektirdiği işlemleri yapabilme yeteneği olarak tanımlanıyor.
    Örnek Dava Dilekçesi:
    İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
    Davacı: Neşe Güler
    Adres : (Örneğin: Acıbadem Sakız Sok. No. 21/1 Kadıköy-istanbul)
    Davalı : Ali Güler
    Adresi : (Örneğin: Hava Sok. No 10/6 Eminönü-istanbul)
    Talep Konusu: Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya, küçük kızım Eda'nın velayetinin tarafıma verilmesine, Eda için aylık 50.000.000 (elli milyon) TL, benim için 50.000.000 (elli milyon) TL olmak üzere, aylık toplam 100.000.000 (yüz milyon) TL nafaka ödenmesine karar verilmesi talebidir.
    AÇIKLAMALAR:
    1. Davalı eşimle 29.01.1990 tarihinde evlendik. Bu evlilikten 13.06.1993 tarihinde kızımız Eda dünyaya geldi.
    2. Son yıllarda eşimden kaynaklanan fikri ve ruhi anlaşmazlık giderek büyümüş, tüm çabalarıma rağmen evlilik birliğinin sürmesi imkânsız hale gelmiştir. Aramızdaki duygusal bağ koptuğu gibi, evliliğin devamını sağlayacak hiçbir neden kalmamıştır. Her bir araya gelişimiz ciddi tartışma ve kavgalara neden olmaktadır. Eşimin bana karşı olan soğukluğu, ilgisizliği, yükümlülüklerini yerine getiremeyişi nedeniyle,evliliğin devamı mümkün değildir.
    3. Müşterek çocuğumuz Eda benim yanımdadır. Yaşının küçüklüğü, anne şefkatine olan ihtiyacı dikkate alınarak çocuğun velayetinin tarafıma verilmesini talep ediyorum.
    4. Eşimin ekonomik durumu iyidir. Ben ise çalışmamaktayım. Bu hususlar dikkate alınarak aylık 50.000.000 TL tarafıma, aylık 50.000.000 TL Eda'ya olmak üzere aylık toplam 100.000.000 TL nafaka talep etmekteyim.
    DELİLLER: Nüfus kaydı, tanıklar, her türlü delil.
    SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunulan nedenlerle boşanmamıza, çocuğumuz Eda'nın velayetinin tarafıma verilmesine, dava tarihinden itibaren Eda için aylık 50.000.000 TL, benim için aylık 50.000.000 TL olmak üzere aylık 100.000.000 TL tedbir nafakası tayinine, bu nafakaların boşanma kararından sonra, iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devamına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.
    Saygılarımla
    24.09.1999
    Davacı
    Neşe Güler
    Nüfus Kaydı: Nüfus kâğıdında yazılı bilgiler belirtilecek
    Dilekçenin mahkeme kalemine kaydı tarihinde dava açılmış sayılır. Dava açılırken belirli bir harç ödenir, iki türlü harç vardır: Başvurma harcı ile karar ve ilam harcı. Başvurma harçları zamanla artsa da, miktarı bellidir. Karar ve ilam harçları ise davanın değerine göre belirlenir. Eğer davacıysanız başvurma harcının ya da karar ve ilam harcının dörtte birini davayı açarken ödemek zorundasınız. Dilekçeyi veren ve başvuru harcını ödeyen davacı olarak aynı zamanda dilekçenin davalıya iletilmesi için gereken posta ücretini vermeyi de unutmamak gerekiyor.

    Polisiye.com sitesinden alıntıdır.



   • David_Spade
   • Sosyal Öğretmeni
     Çevrimiçi
     *
     Cinsiyet: Bay
     İleti: 3267
     Tesekkur Aldı 259
     Profili Görüntüle 
     « 18 Kasım 2012, 20:37:13 »
     Hululta Hak arama yolları nelerdir?



    • def
    • vimax
      Çevrimdışı
      *
      İleti: 24
      Tesekkur Aldı 0
      Profili Görüntüle 
      « 18 Mayıs 2013, 10:31:16 »
      Teşekkür ederim elinize sağlık.



     • def
     • Furkan Akıncı
       Çevrimdışı
       *
       İleti: 1
       Tesekkur Aldı 0
       Profili Görüntüle 
       « 18 Mayıs 2013, 11:17:16 »
       benim adım baba



      • def
      • Ömür Dediğin
        Çevrimdışı
        *
        İleti: 43
        Tesekkur Aldı 1
        Profili Görüntüle 
        « 26 Mayıs 2013, 08:45:27 »
        Teşekkür ederim çalışmanız çok güzel



       • David_Spade
       • Sosyal Öğretmeni
         Çevrimiçi
         *
         Cinsiyet: Bay
         İleti: 3267
         Tesekkur Aldı 259
         Profili Görüntüle 
         « 24 Aralık 2014, 22:33:49 »
         emek verilmiş bir çalışma





         Paylaş deliciousPaylaş diggPaylaş facebookPaylaş furlPaylaş linkedinPaylaş myspacePaylaş redditPaylaş stumblePaylaş technoratiPaylaş twitter
          

         0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

         Kullanıcı Bilgisi

          
          
         Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

         Sayaçlar

         Yandex.Metrica