normal_postGönderen Konu: İlköğretim proğramı değerlendirme ve birleştirme raporu  (Okunma sayısı 3058 defa)

 • David_Spade
 • Sosyal Öğretmeni
   Çevrimiçi
   *
   Cinsiyet: Bay
   İleti: 3267
   Tesekkur Aldı 259
   Profili Görüntüle 

    

   1. S I N I F
   A-TÜRKÇE
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1- Okuma parçalarının uzun olması sebebiyle, çocukların okuma şevki kırılabilir ve parçayı tam olarak anlamada zorlanabilir.

   2- Okuma metinlerinin işleme süresinin bir ya da iki ders saatinde bitmesi çocukları o metni işlemekten uzaklaştırabilir.

   3- Ders kitabı ile çalışma kitabının farklı olması ders kitabındaki metinlerle ilgili etkinliklerin yapılmasını zorlaştırabilir.

   4- İşlenen metin konularının belirli gün ve haftalara uygun olması öğrencilerde o dersin şevkle işlenmesinden uzaklaştırabilir.

   5- Bu kitapta bilmece, bulmaca, sayışma, tekerleme gibi eğlendirirci parçaların çok az olması çocukların okuma hızlarını geliştirme yerine isteksizlik duymalarına sebep olabilir.

   6- Ders kitaplarının kalitesizliği ve (sayfaların kopması, kaybolması, yer değiştirmesi v.b.) görsellikten yoksun olması çocukların bu derse olan ilgisini azaltabilir.

   7- El yazısı öğrenen ve kullanan bir öğrencinin temel harflerin ağırlıklı olarak kullanı-etkin yazıları okuyor olması, çocuklarda temel harflerle yazı yazmaya özendirerek el yazısını bozmasına hatta unutmasına bile sebep verebilir.
   8- Öğrencilerin dil sorununun olması, öğrencinin okuduğunu anlamasını ve anlamlandırılmasını güçleştiriyor.
   9- Öğrenci okumaya geçtikten sonra eğik yazıya yeteri kadar yer verilmemiş, bu durum öğrencinin yazı pratiğini zayıflatıyor.


   b) Öneriler:
   1. Ders kitabının parçaları kısa ve eğitici olmalıdır.

   2. Bir ders saatinde veya iki ders saatinde bitirebilecek kadar konular seçilmeli etkinlikler ise parçanın hemen arkasından verilerek bir anlamda çalışma kitabı ile birleştirilmelidir.

   3. İlkokuma dönemlerinde bilmece, sayışma, tekerleme gibi eğlendirici parçalar daha çok yer verilmeli ve görsellerle desteklemelidir.

   4. Bütün yazıların eğik el yazısı ile yazılması, estetiği geliştirme, el yazısını daha hızlı okuma yönünden ele alınmalı ancak şiir, şarkı v.b. bazı parçaların temel harflerle yazılarak o tür yazılarına okumalarına destek verilmelidir.

   5. Görsel anlatımlara daha çok ağırlık verilmeli ve görselleri yorumlama yönünden teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır.(Boyama gibi)

   6. Kitap kalitesi iyi, sayfaları kopmayan ve mümkünse birden fazla fasikül(her tema için ayrı) olarak basımının yapılması gerekmektedir.

   7. Yardımcı kaynak, dergi, cd ve yaprak baskı gibi öğretmenlerin gerek duymayacağı bir kaynak şeklinde olmalıdır.

   8. Hazırlık sorularının azaltılması. Değerlendirme bölümüne daha fazla yer verilmesi.
   9. Köy yaşantısına ait en az bir metnin olması
   10. Ders kitapları hazırlanırken birleştirilmiş sınıfların da göz önünde bulundurulması
   11. Cümlelerin kısa tutulmaması.
   12. Çalışma kitabı yerine ders kitabındaki metnin sonunda değerlendirilmenin verilmesi gerekir.
   13. Bölgelere göre öğrencinin algılayacaı konuların seçilmesi gerekir.

   c) İyi Örnekler:
   1. Öğrenci merkezli olarak düşünülmesi ve o yönde etkinliklerle desteklenmesi.

   2. Güncel konuların ele alınarak(meyvelerin, besinler, çevre temizliği, spor faaliyetleri v.b.) öğrencilere sevdirerek yönlendirmesi.

   3. Yazarların tanıtılması.

   4. Fazla yabancı kelimelerin bulunmaması.

   5. Bulmacalın azda olsa kitapta yer alması.
   6. Metne ait uygun görseller kullanılması
   7. Şiirlerin çocukların seviyelerine uyun açık ve anlaşılır olması
   8. Yazı puntolarının daha büyük olması


   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Yapı-etkin etkinliklerin öğrenci seviyesinden yüksek olması nedeniyle etkinliklerden yeterince verim alınamamaktadır
   2-Birinci sınıf öğrencilerinin sözlük kullanma alışkanlığının olmaması nedeniyle kitapta bulunan bilinmeyen kelimeleri sadece okuyup geçmeleri öğrenmede eksiklik oluşturmaktadır.
   3-Oyunlaştırma alıştırmalarının daha aktif ve göze hoş gelecek şekilde hazırlanmamış olması
   4-Öğrencilerin çalışabilecekleri boşluklar çok az
   5-Büyük harflere yeterince yer ayrılmamış, dik büyük harflere ise hiç yer ayrılmamış
   6-Benzer etkinliklere çok yer verilmiştir.
   7-Kitap müstakil sınıflara göre hazırlandığından birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliği yok
   8-Bazı etkinlikler öğrenci düzeyinin üzerinde

   b) Öneriler:
   1-Birleştirilmiş sınıflarda zaman problemi göz önüne slındığında, etkinliklerin sayısının fazla olması nedeniyle etkinliklerin azaltılması (Birleştirilmiş sınıflar için farklı kitaplar hazırlanması)
   2-Kitapta bulunan etkinliklerin okuma parçasına uygun olarak sıralanması
   3-Kitapta bulunan sözlü anlatım çalışmalarının köy öğrencilerinin seviyelerine indirgenmesi
   4-Kitap sayfalarının koparılabilir olması
   5-Yazım alanları daha fazla olmalı, bilinmeyen kelimeler için ayrı-etkin bölümler daha geniş tutulmalıdır
   6-Konular bölgelere göre hazırlanmalı öğrencilerin aşina olduğu etkinliklere daha fazla yer verilmeli
   7-Birleştirilmiş sınıflar için daha farklı bir kitap hazırlanmalıdır
   c) İyi Örnekler:
   1-Kitap içerisindeki görsel öğeler birinci sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmış
   2-Hayat bilgisi kitabında bulunan üniteler ile Türkçe öğrenci çalışma kitabı arasında paralellik vardır
   3-Öğrencinin hayal gücünü geliştirici etkinliklere yer verilmiştir. Öğrenci bu etkinliklerle kendini daha rahat tanıtabiliyor.
   4-Öğrencinin düşündüğünü bildiğini resme aktarabileceği etkinliklere yer verilmiştir
   5-Kitaptaki görseller öğrencinin ilgisini çektiğinden öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir etki yapıyor   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1. Konu içeriğinin çok fazla olması bu sebeple bilgi yükünün oluşturulması (8 tema )
   2. Yazılarının fazla olması nedeni ile okuma inceleme istek ve arzu El yazısı ile sunu engelleyici olması (296 sayfa)
   3. Öğrencilere yönelik görsel öğelerin öğretmenler içinde kullanılması
   4. Önceki eğitim öğretim sisteminden daha fazla ve ağır bir eğitimi var. Gereğinden fazla etkinliğin her konuda işlenmesi
   5. Eğik el yazısı ile eğitimin verilmesine rağmen kitabın bir bölümünün eski eğitim yazısı ile verilmesi
   6. Sayfa 66 . Değerlendirme 3. madde: Öğrencilerden kendi aile ağaçlarının yazmaları istenir. Cümlesi öğrenciler henüz yazmayı öğrenmediklerinden öğrenme şevklerini kırabilir.
   7. Kılavuz kitap sayfa 145. Madde 2 ile sağlıklı bir değerlendirmenin olacağını sanmıyoruz. Çünkü aynı materyal öğrencilerde yok
   8. El yazısı ile verilen sese paralel dik temel harflerin de aynı anda verilmesi gerekirdi
   9. Bazı sesler kavratılırken heceler bölünerek verilmiş örnek ele kelimesi verilirken el-le şeklinde verilmiş
   10. Çocuklar ses ve heceleri okuyarak öğrendiği için kelimelerin anlamını kavrayamıyorlar
   11. El yazısı alıştırmalarının metinlerin uzun olması nedeniyle çok zaman ve öğrencileri yorması
   12. Fiziksel olarak sağlam kaliteli 2 veya 3yıl kullanılabilecek kalitede basımı yapılmamıştır.
   13. Bitişik eğik yazı ile eğitimin verilmesine rağmen ağırlıklı olarak düz yazı ile basılmış.
   14. Öğretmen,kılavuz kitabına bağımlı kalındığından dolayı öğretmenin yaratıcılığı ve üretkenliği azalıyor.
   15. Seslere ait hece çalışmalarının az olması öğrencinin kelime ve cümleleri kavramaları ,
   16. Anlamlarını öğrenmelerini güçleştiriyor.

   b) Öneriler:
   1. Sayfa 66 değerlendirme 3. madde : öğrencilerden kendi aile ağaçlarını görselleştirmeleri istenir. Şeklinde olursa daha uygun olur.
   2. Konu içeriğinin azaltılması ve bilgilerin bir bölümünün diğer sınıflarda öğretilmesi.
   3. Sayfa sayısının azaltılması. Bilgilerin kısa ve özlü olarak verilmesi, öğretmenler zaten ne demek istediklerini anlayıp konuyu kendileri derste genişletebilirler.
   4. Kalabalık sınıflar da göz önünde bulundurulup eklerin daha da azaltılması.
   5. Cd ve benzeri öğelerle konunun görsel olarak pekiştirilmesi.
   6. Eğik el yazısının her alanda kullanılması.
   7. Kitap baskı kalitesinin arttırılması
   8. Kılavuz kitabına kazanımların da alınması gerekir.
   9. Seslerin tanıtımı için hazırlanan CD görsellerle desteklenebilir.
   10. Kitapların basımı daha kaliteli olabilir.
   11. sesler arasında verilen dinleme metinlerin sayısı çoğaltılabilir.
   12. dağıtı-etkin cd’lerin görüntülü olması
   13. Seslerle ilgili görsellerin arttırılması
   14. Kılavuz kitapların tek kitap olarak değilde ilk okuma yazma ve ders kitabı bölümlere ayrılarak hazırlanması.

   c) İyi Örnekler:
   1. Öğretmene ders işlenişi sırasında kolaylık sağlanması, kitap fiziki görüntü ve sağlam baskı tekniği ile iyi bir örnektir.
   2. Ders işlenirken daha doğru ve güzel bir yol işlenmesi sağ-etkinıyor.
   3. İçerisindeki bilgiler yeterince doyurucu.
   4. Ekleri açık ve yalın
   5. Kitabın kullanımı hakkında açıklayıcı bilgiler olması çok güzel
   6. Hem kaynak hem de ders kitabı niteliğinde
   7. Kitapla verilen cd’de yer alan her sese bir şarkı içeriği , sesleri tanımayı ve pekiştirmeyi kolaylaştırmıştır.
   8. Öğretmen kılavuz kitabı okuma yazma programına uygun olarak hazırlanmış bizce iyi bir rehberdir.
   9. Dinleme metinleri okunurken uygun yerlerde durup soru sorma yöntemi; öğrencilerin konuşarak tahminlerde bulunmaları, duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri , konuşma becerilerinin gelişmesi açısından çok faydalı olmuştur.
   10. Verilen seslerle ilgili örnek kelimeler oluşturulmuş
   11. Her ses tanıtımı sonrasında ses ile ilgili ölçme-değerlendirme verilmiş
   12. Dinleme metni öğrencinin yorum gücünü geliştirici nitelikte hazırlanmış
   13. Dinleme metinleri bilgi ve beceri kazandırıcı metinlerden oluşturulmuş
   14. Ekler ve formlara yeterince yer verilmiştir.
   15. Ses verilmeden önce sese ait şarkı ve tekerlemelerin verilmesi.
   16. Sesler arasında verilen dinleme metinleri öğrenciyi motive ediyor.
   17. Öğretmene kolaylık sağladığı için zaman kaybına neden olmuyor. Bilhassa birleştirilmiş sınıflarda diğer öğrencilere öğretmen daha fazla zaman ayırabilir.
   18. Her sesle ilgili ölçme değerlendirme yapılmıştır.

   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1-Planlama yapılırken belirli gün ve haftaların planda belirtilmemiş olması işlenen temayı kavratmayı zorlaştırmaktadır.
   2- Alt yapısı ve oluşumu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımızdan, başarılı olup-olamayacağımız konusunda tereddütlerimiz oldu
   3-Bu program öğrencilerle bire-bir çalışmayı gerektiriyor, sınıf mevcutlarının fazla olması durumunda uygun değildir.
   4-Değerlendirme formları sayısal olarak çok fazla olduğundan zamanında doldurulması güçlük yaratmaktadır
   5-Metinler arası düşünme ile birey, incelediği metin yapısına benzeyen-benzemeyen metinler aracılığıyla yapısal özelliğini daha iyi kavrar ama söz dağarcığını geliştiremez
   6-Dil öğretiminde kendine özgü yöntem ve tekniklerin müfredatta yeterince yer almadığı görülmüştür
   7-Türkçenin öğrenme alanları dinleme konuşma okuma yazma iken yeni programda görsel sunu ve görsel okuma eklenmiştir.
   8-Görsel sunu görsel okuma yönünde programda yeterince yer ayrılmamış ve öğretmene materyal yönünde yeterince yardımcı olunmamış.
   9.Bölgeler arasındaki kültürel ve ekonomik farklılıklar programda yeteri kadar verim alınmasına engel teşkil etmektedir.


   b) Öneriler:
   1-Değerlendirme formlarının sayısı çok fazla verimli olması için sayının azaltılması
   2-Programların öğretmen kılavuz kitaplarının başlangıcında yer alması, öğretmenlerin ayrı bir plan yapma durumunda olmaması birlikteliği sağlayacağı gibi öğretmenler için de daha verimli olacaktır.
   3 tüm derslerim için kılavuz kitapların verilmesi verimliliği arttıracağı
   4 verilen CD’lerin hem görsel gem işitsel olması daha yararlı olacaktır.
   5 görsel olarak hazırlanmış renkli kartondan oluşturulmuş malzemeler öğrenimi daha da kolaylaştıracaktır. Bu görsellerin kitaplarla verilmesi daha yararlı olacaktır.
   6-Programın vizyonunda bilimsel düşünen anlayan araştıran inceleyen eleştiren gibi bir çok şey ilke olarak doğru, Ancak, uygulanabilirliği açısından araç-gereç yetersizliği nedeniyle istenilen verim alınamıyor
   7-Ses yönteminde gözün direk sesi görmesi pekiştirildiğinden seri okumada sıkıntılar oluştuğu görülmektedir. Özellikle metin dönemine geçildiğinde cümle yöntemine benzer şekilde öğrencinin direk cümleyi okuyarak çalışması faydalı olabilir.
   8-öğretmen araç gereç ve etkinlik yönünde ceşitli programlarla desteklenmelidir.
   9-Okuma zorluğu çeken öğrenciler için daha değişik ve cabuk öğrenebileceği ve öğretmene yol gösterici etkinlikler programda yer almalıdır.
   10-Ekonomik farklılıklar göz önüne alınarak öğrencilerin yaratıcılığını arttırıcı çeşitli materyallerle desteklenen hikaye kitapları ders kitaplarıyla birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

   c) İyi Örnekler:1-Kaynakçalar iyi belirtilmiş
   2-Türkçe dersi diğer derslerle iyi bir şekilde ilişkilendirilmiş
   3-Programdaki kazanımlar bölümü öğrenci seviyesine uygun ve iyi hazırlandığından kazanımları öğrenciler iyi kazanıyor
   4-Kılavuz kitapların verilmesi öğretmenleri yönlendirerek verimi arttırmaktadır
   5-Bitişik el yazının birinci sınıftan itibaren başlanması olumlu bulunmuştur.
   6-Ses temelli cümle yönteminde öğrencilerin daha erken okumaya geçtiği görülmüştür.
   7-Programdaki etkinlikler öğrencilerin duygusal ve düşünsel yönleriyle ilgili becerilerini geliştirmiştir.


   B- MATEMATİK:
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1. Matematik konularının genel anlamıyla algılandığına inanıyorum, ancak verilen örneklerin zaman azlığı nedeni ile eksiklikler içerdiğine inanıyorum.
   2. Problemler güzel açıklanmış ve somutlaştırılmış, ancak problem kuralım bölümü ile ilgili tereddütlerim var. Bu bölüm öğrencilere ağı geliyor.
   3. Örüntü ve süslemeler konusunun uzun tutulması öğrencilerin sıkılmalarına sebep oluyor
   4. Bitişik yazıya yeterince yer verilmemesi öğrencilerde sadece ilkokuma yazma dersinde kullanılacağı kanısını uyandırıyor.
   5. Kitapların baskı kalitesinin yetersiz olması
   6. Yönler ile ilgili çalışmalar yeterli düzeyde verilmemiş

   b) Öneriler:
   1. Ritmik saymalar üzerinde pek durulmamış, daha fazla örnek verilebilir.
   2. Örüntü ve süslemeler adlı konu öğrenciler açısından daha ilgi çekici hale gelebilecek örneklerle verilebilir.
   3. Matematik dersinde kullanılacak araç gereçlerin bir an önce gönderilmesi daha iyi olur.
   4. Her konudan sonra öğrenci çalışma kitabındaki çalışmalar ders kitabında konunun arkasına verilebilir, ders kitabı ile öğrenci çalışma kitabı birleştirilebilir.
   5. Örüntü ve süslemeler konularının sürelerinin azaltılması
   7. Bitişik yazıya daha fazla yer verilmesi
   8. Yönler konusuna daha fazla yer verilmesi
   c) İyi Örnekler:
   1-Doğal sayılar ve diğer konular için bolca görsel çalışmalardan faydalanılmış, bu da öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmıştır.
   2-Tüm ünitelerde toplama ve çıkarma işlemlerinin olması pekiştirici olmuştur.
   3-Her ünitenin sonunda ölçme ve değerlendirmenin olması konuları pekiştirmiştir.
   4-Konuların ünitelere dağılımı çok güzel.
   5-Uzamsal ilişkilerle ilgili örnekler güzel, yeterince açıklayıcı.
   6-Problemlerin çözümü ile ilgili örnekler yeterince
   7-Konular resimlerle anlatıldığı için konuların kavranılması daha kolay olmaktadır.
   8-Konular kolaydan zora ilkesi benimsenerek ünitelerde aşamalı olarak yer almıştır
   9-Öğrenci seviyesine uygun olarak geometrik cisimler, kesirler, zaman ölçme, uzunluk ölçme, örüntüler, paralarımız kısaca yüzeysel olarak alınmıştır.
   10-Problemlere geniş yer verilerek öğrencilerin problem kurma, çözme çalışmaları öğrencilerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
   11-Kitapta görsel materyallere yeterince yer verilmesi
   12-Konuların çok olmaması somut dönemdeki öğrencilerin kafa karışıklığını azamiye indiriyor.
   13-Öğrencilerin İlgi ve becerilerine uygun çalışmalara yer verilmesi derse konsantreyi arttırmaktadır
   14-Konuların öğrenci merkezli sunulması öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmelerini sağlıyor.

   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1. Ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabının birbirinden bağımsız olarak düzenlenmesi, kitapları hem daha az kullanışlı hale getirmekte hem de daha fazla zaman kaybına neden olmaktadır.
   2. Çalışma kitabında yeteri kadar alıştırmalara yer verilmemiştir.
   3. Ünitelerin sonunda birer değerlendirme sayfasının olmaması öğrenilen konuları pekiştirilmesini zorlaştırmaktadır.
   4. Öğrenci okuma-yazmaya geçmeden boşluk doldurma alıştırmalarının olması


   b) Öneriler:
   1. Öğrencilerin düşünce sınırlarını zorlayan örneklere de yer verilebilir.
   2. Öğrencilerin tahminde bulunmalarını sağlayacak daha çok soruya yer verilebilir.
   3. Ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabının bir kitap halinde düzenlenmesi, kitapları hem daha kullanışlı hale getirebilir hem de daha fazla zaman kazandırabilir.
   4. Örüntülere daha fazla yer verilmeli, ancak şekiller daha basit yapılabilir olmalıdır.
   5. Öğrencilerin kitabı daha kolay kullanabilmesi için sayfalar konu başlıklarına veya ünitelere uygun olarak renklendirilebilir.
   6. Ünitelerin sonunda konuların daha iyi pekiştirilmesini sağlamak için birer değerlendirme sayfasına yer verilebilir.
   7. Çalışma kitabının bir bütün halinde olmayıp her konu için parçalar halinde verilmesi


   c) İyi Örnekler:
   1. Görsel öğelerin çok kullanılması, öğrencilerin daha istekli çalışmalarını sağlamıştır.
   2. Görsel öğelerin çok kullanılması kavramların (az-çok, yüksekte-alçakta, altında-üstünde vb.) tam olarak kavranmasını sağlamıştır.
   3. Diğer ders kitaplarına göre baskı kalitesi daha iyi hazırlanmıştır.
   4. Örüntü alıştırmalarının yeterince bulunması

   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1-Konulara verilen ders saati süreleri zorluk dereceleriyle ve öğrencilerin öğrenme zamanları ile orantılı değil
   2-Programda gereğinden fazla açıklamanın yer alması

   b) Öneriler:
   1. Kılavuz kitapları daha kaliteli basılırsa kullanımda kolaylık sağ-etkinır.
   2. Rakam izleyerek(ritmik) resim oluşturma çalışmaları çoğaltılmalı.
   3. Amaç ve davranışlar daha belirginleştirilmeli.
   4. Değerlendirmelerin daha sadeleştirilmesi
   5. Etkinliklerin zenginleştirilmesi.
   6. Konulara ayrı-etkin ders saati süreri daha dengeli bir şekilde dağıtılailir, konular öğrencilerin unutmasını engellemeyecek şekilde örüntülenebilir


   c) İyi Örnekler:
   1. Kitapta, ders kitabıyla ders çalışma kitabını bir arada görme imkanı sağlanmaktadır.
   2. Görsele öğelerin ağırlıkta olması konuyu kavratmayı kolaylaştırmaktadır.
   3. Çoklu zekaya hitap etmesi yaşayarak öğrenme imkanı sağlamaktadır.
   4. Yorumlama sentez ve araştırmaya yöneltmektedir
   5. Öğrenci merkezli oluşu davranışları kazandırma açısından önemlidir.
   6. Tekerleme, şiir,öykü, fıkra ve şarkılarla bütünleşmiş olması olumludur.
   7. Ölçme ve değerlendirmeler, konunun ne derecede kavranmış olduğunu görme açısından olumludur.
   8. Öğretmeni ön çalışmaya yönlendirmesi açısından çok olumludur.
   9. Hangi konuların nasıl verilmesi gerektiği basamaklar halinde en ince ayrıntısına kadar açıklanmış

   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1-Matematik programında diğer derslerle ilişkilendirilmesinde tereddütler yaşanmaktadır.
   2-Matematik programında dersle ile ilgili kullanılacak araç gereçler konusunda açıklama yapılması.
   3-Etkinlik örneklerinin programda az olması.
   4-Hedef davranışların yer yer etkinlik örnekleri ile uyumlu olmaması.
   5- programa göre uygun materyalin (küp, sayı kartları…v.b) olmaması kavrama açısından öğrencinin algılamasında tereddütler oluşturmaktadır


   b) Öneriler:
   1-Etkinlik örneklerinin programda sayısının artırılması
   2-Sayfa 65, 62 ve 61 de işlenen konularda olduğu gibi sayı sayma, toplama ve çıkarma konularında gerekli araç gereç materyalin (küp ve sayı tahtası…v.b) çoğaltılarak okullara gönderilmesi eğitim öğretime olumlu katkı sağlayacaktır.
   3- Birleştirilmiş sınıflarda programın uygulanmasında sürenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir
   4- İstenilen hedef davranışlara ulaşılması için uygulamayı arttırıcı örnekler daha fazla yer verilmesi
   5- Kitaplarla birlikte program CD’si verilmesi ya da programın MEB üzerinde yayınlaması
   6- MEB üzerinde birebir öğretmenlerin programla ilgili sorunlarını cevaplayacak bir link’in oluşturulması
   7-Kümelerin ve sayı doğrusunun programa eklenmesi
   8-1-100 arasında sayıların verilmesis
   .

   c) İyi Örnekler:
   1-Program çok seviyeli olup genel hatlarıyla öğretmenleri tatmin edici düzeyde olması
   2- Programla ders ve çalışma kitaplarının uyumlu olması
   3- Hedef davranışların öğrenci düzeylerine uygun olması
   4-Programla öğretmen kılavuz kitaplarının uyumlu olması
   5-Bölme ve çarpma işleminin programda yer almaması
   6-renkli boyamanın bol olması, şekillerin bol olması

   C-HAYAT BİLGİSİ
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1. Hayat Bilgisi ders kitabındaki okuma parçalarının kısa olması kavram eksikliğine yol açacağı tereddüt ündeydik.
   2. Temaların işlenişinde zaman eksikliği tereddüt ündeydik.
   3. Ders kitabı ile çalışma kitabındaki konuların işlenişinde zorluk çekeceğimiz tereddüt ündeydik.
   4. Hayat bilgisi ve diğer kitapların basımının kalitesiz oluşu ve çabuk yıpranması.
   5. Seviyelerin üstünde konuların bulunması.
   6. Resim yeteneği olmayan öğrencilerin güçlük çekmesi.
   7. Görsellerin çok olması bir kısmının iç içe ve uygun büyüklükte olmaması karmaşıklığa neden oluyor
   8. Düşünelim-yapalım etkinlikleri kitabın içeriğine göre çok ağır
   9. Birleştirilmiş sınıflarda konular 2. ve 3. sınıflara basit geliyor

   b) Öneriler:
   1. Ders kitabı çabuk yıpranmakta ve dağılmaktadır.
   2. Ders kitaplarının kaliteli hale getirilmesi.
   3. Ders kitaplarında etkinlik sayısı fazla oluğundan konular yıl sonuna kadar bitirilmemektedir. Ders sayılarının arttırılması yada etkinliklerin azaltılması.
   4. Ders kitabındaki konuları işlerken etkinliklerin birlikte yürütülmesi için çalışma kitabındaki etkinliklerin ders kitaplarıyla birleştirilmesi.
   5. Ders kitabındaki bazı konuların öğrencilerin seviyesi üzerinde olduğu. Örnek sayfa 112 de yer alan suyun dolanımı öğrenciler tarafından kavranmakta güçlük çekilmektedir.
   6. Ders kitaplarındaki konuların daha iyi kavratılması için görsel CD lerle desteklenmesi
   7. Değerlendirme bölümlerini daha eğlendirici hale getirilmesi için çocukların oynayarak isteyerek yapabilecekleri etkinliklere yer verilmesi örnek labirentli oyunlar gibi.
   8. Sayfa 49 – 52 – 61 ve 94 yer alan görsellerin köy öğrencilerin seviyelerinde olmadığı görüşündeyiz.
   9. Ders kitaplarının da el yazısı ile basılması
   10. belirli gün ve haftaların işlenmesi
   11. Konuların coğrafi bölgelere uyumlu duruma getirilmesi
   12. Daha fazla resim bulunması ve günlük hayata daha fazla indirgenmesi
   13. Uygulamaların ders kitabı ve çalışma kitabının tek kitapta birleştirilmesi.
   14. Ders kitabında bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalı.
   15. Görsellerin daha sade ve uygun büyüklükte olması gerekir
   c) İyi Örnekler:
   15. Hayat bilgisi dersi Türkçe dersi ile iyi bir şekilde ilişkilendirilmiştir.
   16. Hayat Bilgisi görselleri renkli olması ilgiyi daha fazla uyandırmaktadır.
   17. Sayfa 18 ve 19 da yer alan beslenme konusu görselleri öğrencilerde çok olumlu davranışlara yol açmaktadır.
   18. Diğer dersler ile ilişkilendirilmiş.
   19. Yaratıcı düşünceye önem verilmiş.
   20. Sözel anlatım yorumlama ve hayal gücü yeteneğini geliştiriyor

   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:1-)Temaların işlenmesinde araç-gereç yetersizliği
   2-)Etkinliklerin daha iyi kavratılması için deneylerin arttırılması.
   3-)Temaların işlenmesi esnasında zamanın yetersizliği.
   4-)Öğrenci Ders kitabı ile Öğrenci Çalışma kitabı konuları arasında bağlantı kopukluğu olması.(Örnekers kitabındaki ‘yuvamız’’ temasının Öğrenci Çalışma Kitabında beslenme teması olarak ele alınması.
   5-)Temalarda görsel sunuların daha çok yer alması.
   6-bazı konularda verilen resimle anlatma bölümlerinde öğrenciler zorlanmaktadır.
   7-metinlerin çok olması
   8-Değerlendirme etkinlikleri az

   b) Öneriler:
   1-)Hayat Bilgisi Öğrenci Çalışma kitabının daha kaliteli basılması gerekmektedir.
   2-)Öğrenci Ders Kitabı ile Öğrenci Çalışma Kitabının birleştirilmesi.
   3-)Temalarda etkinliklerin deneylere dayandırılması, örneklerin çoğaltılması ve zamanın bu ölçüde değerlendirilmesi.
   4-)Çalışma kitabındaki temaların CD ile pekiştirilmesi
   5-Okuma metinlerinin arttırılması
   6-Verilen sunumların işitsel ve oyun oynamaya dayalı çalışmalarla desteklenmesi

   c) İyi Örnekler:1-)Etkinlikler sonucunda kazanımların iyi anlaşılıp anlaşılmadığını destekleyen değerlendirmelere yer verilmesi.
   2-)Öğrenci Çalışma Kitabının öğrenci merkezli olarak ele alınması.
   3-)Yaparak yaşayarak temaların işlenmesi.
   4-)Gerçek hayatı yansıtan olayların ve sunuların ele alınması
   5-Ders konuları ile ilgili olarak verilen boyanmamış resimlerin öğrencilere boyatılması
   5-eksik verilen cümleleri tamamlama çalışmaları
   6-Diğer derslerle bağlantılı olması
   7-Cümle tamamlama çalışmalarının bulunması
   8-Boyamaya dayalı görsel çalışmalar

   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1- Gözlem formlarının çokluğundan dolayı öğretmenin formları doldurmaya ve değerlendirmeye çok zaman ayırmış olması konuların hepsini işlemesine
   2- Gözlem formlarının çokluğundan dolayı hepsinin uygulanması sonucu gerçek bir değerlendirmenin de olamayacağı kanaatındayız.
   3- Konular ve görselleri ilkokuma yazma dersinde verilen seslerle ilişkilendirilmemiş bu nedenle seslerin pekiştirilmesi sağlanamamıştır

   b) Öneriler:
   1-Öğretmen kılavuz kitabının ciltlenmesi esnasında gerekli özenin gösterilmesi (sayfaların dağılmaması v.b)
   2- Temanın işlenişinde bölümler halinde verilmiş olan kısımlardan biri olan gözden geçirme kısmına benzer bir bölümün öğrencilere yönelik olarak hazırlanıp eklenmesinde yarar görülmektedir.
   3- Aynı tema ile ilgili etkinliklerden birden çok örnekler verilirse öğretmen öğrencilerin durumuna, çevrenin koşullarına ve araç gereç durumuna göre en uygununu seçmesine imkan verir.
   4- Aileler için el kitabı hazırlanmalıdır.
   5-Okul heyecanım temasında konu merkez okullarına ve kentlere göre hazırlanmış konu daha esnek olarak köy okullarına yönelikte hazırlanmalı
   6-Diğer derslerde ilişkilendirmeye yönelik olarak daha çok ayrıntı verilebilir
   7-Her okula bir CD hazırlanarak görsel destekleme yapılabilir
   8- Kazanımlara ulaşmada eğitim araç-gereçlerinin zenginleştirlmesine önem verilmeli
   9-Değerlendirme ve gözlem formlarının sayısı azaltılarak ekonomiklik sağlanmalıdır.
   10-Araştırma inceleme çalışmaları arttırılmalı veli araştırma ve incelemelerde öğrenciye yardımcı olarak eğitim ortamına katılmalıdır.
   11-Konular ve görseller ilkokuma-yazma dersinde verilen seslerle ilişkilendirilebilmeli
   12-Öğrenci okuma-yazmaya geçtikten sonraki dönemde görsellerin yanında kısa metinlerle konu desteklenmeli böylece çocuğun okuma-yazma alışkanlığını geliştirmesine yardımcı olmalı


   c) İyi Örnekler:
   1- Kılavuz kitabının yapılacak etkinliklerle ilgili olarak yol gösterici olması, etkinliklere örnek gösterilmesi, ders ve çalışma kitabının sayfalarının küçültülerek kılavuzda yer alması, öğretmene yardımcı olmasına iyi bir örnektir.
   2- Vurguların belirtilmesi, bireysel farklılıklara ve farklı zeka alanlarının kılavuzda yer alması
   3- Bir sonraki derse hazırlık bölümünün bulunması hem öğretmen hem de öğrenciler için yararlı olmaktadır.
   4- Temaların işlenişinin bölümler halinde ele alınması ders işlemeyi kolaylaştırıyor
   5- Her temanın sonunda verilen değerlendirme tabloları öğrenmeye ve dönüt almaya büyük katkı sağlamaktadır.
   6- Temalarda geçen kavramlar güncel hayata uygundur
   7- Bol bol görselliğe ve öğrenciyi aktif kılmaya önem verildiği görülmüştür.İyi ve kötü davranışların öğrenciye buldurulması yararlı
   Olmuştur. Etkinliklerin çokluğu kalıcılığı sağlamıştır
   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1. Genel olarak öğrencilere kazandırılacak öz güven,öz saygı,hoş görü gibi kişilik özelliklerinin ölçülmesi için uygun araç gereçlerin olmaması hedeflere ulaşmada tereddüt yaratmaktadır.
   2. Okuldaki araç gereçlerin yetersizliği ve programın ön gördüğü etkinliklerin sayıca çok olması hedeflere ulaşmada tereddüt yaratmaktadır.
   3. Farklı sosyal, kültürel ve dini gruplara ait kişilerle etkileşimde bulunma ve bu kişilerin yargılamadan kabul etme’ Davranışı ve ‘Arkadaşları ile farklılıkların doğal olduğun kabul eder ‘ Cümlesi , farklılıkları sadece fiziksel boyutta ele alırken, asıl önemli farklılıkların (Sınıfsal,Statüsel,Cinsel,Etnik….vb) Doğal değil,toplumsal olduğunu atlamaktadır. Demokratik bir insan modeli tasarlama niyeti bazen çok önemli çelişkilere yol açabilmektedir: Çocuk, her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşıya bilir.

   4. Yeni hayat bilgisi müfredatının benimsediği öğretim ilke ve yöntemleri, Amaç ve kazanımlar ile mevcut öğretmenlerin bilgi,değer ve yetişme biçimleri arasında ciddi anlamda çelişki,açık ve boşluklar bulunmaktadır.Öğretmen merkezli bir anlayışla yetişen ve şu ana dek o şekilde eğitim veren yüz binlerce öğretmenin yeni sisteme uyum problemi bulunmaktadır

   5. Yeni ilköğretim müfredatı süreç ağırlıklı, sınav sistemi ise ürün ağırlıklıdır. Bu yüzden ölçme-değerlendirme ve sınav sistemi açısından sorunludur
   6. Belirli gün ve haftaların temalarla ilişkilendirilmemiş olması
   7. Ölçme-değerlendirme form sayılarının fazla olması sebebiyle uygulama ve dosyalamada yaşanan sorunlar

   b) Öneriler:
   1. Program konuları azaltılmalı
   2. Konularla ilgili etkinlikler artırılmalı
   3. Belirli gün ve haftalar kazanımlarla birlikte verilmeli
   4. Birleştirilmiş sınıflar için ayrı bir program hazırlanmalı
   5. Yeni ilköğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmenler, uzmanlar tarafından, yeterli düzeyde hizmet içi eğitimden geçirilmeli.
   6. Sınav sistemi açısından daha uygun hale getirilmeli.
   7. Yeni müfredat, daha çok fiziksel donanım ve eğitim materyalleri gerektirmektedir. Temel hizmet ve gereksinimlerinden bile yoksun bir çok köy okulumuz bulunmaktadır. Programın Başarıya Ulaşması İçin Okullara Gerekli Materyal Desteğin Sağlanması Gerekmektedir.
   8. Öğrencilerin ekip ruhunu geliştirmeye yönelik grup çalışmalarına daha fazla yer verilmelidir.


   c) İyi Örnekler:
   1. Programın öğrenci merkezli olması, hayatilik kazandırmaya, Türkçe’yi etkili kullanmaya ve bireyin kişiliğini geliştirmeye çalışması ,eğitim öğretimi olumlu etkilemektedir.
   2. Temaların işlenişi ile ilgili bölümler gayet güzel düzenlenmiş.
   3. Öğrenme sadece okul ve sınıfla sınırlandırılmamış tüm çevreye genişletilmiştir.
   4. Çocuğun bakış açısı temel alınarak hazırlanmıştır. Çocuğun dünyasında yer alan olgular sunulmuştur.
   5. Etkinlik temelli bir yaklaşımla,öğrenme – öretme sürecinde geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerinin yanı sıra öğrencilerin aktif olduğu yöntem ve teknikler kullanılmıştır.
   6. H.Bilgisi dersi yeni programı diğer derslerle ilişkilendirilmiştir.Program oyunlaştırılmış ve bilgiye öğrencinin ulaşmasını hedefleyen yöntem ve etkinlikler yer almıştır (Tartışma,Örnek Olay,Bahçe Oyunları,Drama,Sanat Etkinlikleri,Gözlem,Eğlenceli Çalışma Kağıtları…)
   7. ‘Ayna Ayna söyle bana ‘ Etkinliği:Öğrencilerin küçük cep aynaları ile kendi fiziksel özelliklerini inceleyerek yanındaki arkadaşına kendi özelliklerini anlaması ve onu dinlemesi,birbirlerinin fiziksel özelliklerini karşılaştırılması
   8. ‘Öğrencilerin duygularını fark ederek kendini tanıması ve ifade edebilmesidir’ Kazanımı için önerilen’ duygularımın yüzleri var’ etkinliği.
   9. Yukarıdaki iki örnekte olduğu gibi herhangi bir öğretim bulunmamakta, eğlenceli etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmeleri söz konusu olmaktadır.
   10. Hayat bilgisi dersi programı öğretmen ya da konu merkezli değil öğrenci merkezlidir öğrencinin bakış açısını yansıtır
   11. Öğrencilere kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler gerçek yaşamda çocuğun gereksinimleri ile örtüşmektedir.
   12. Bireysel farklıkları olan öğrenciler için motivasyon sağlayıp öğrencilerin çalışmalara olan ilgi ve kendilerine olan güvenlerini diğer derslere de yansımasına yardımcı olmaktadır.

   2. S I N I F

   A-TÜRKÇE
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Bazı parçaların çok uzun olması,
   2-Parça sayısının çok olması,
   3-Belirli gün ve haftalarla ilişkilendirilmemesi,
   4-Metindeki cümlelerin uzun olması,
   5-Sözlük bölümünün yetersiz olması,
   6-Dünya klasiklerine yeteri kadar yer verilmemesi,
   7-Kitapların çabuk dağılıp parçalanması,
   8-Resimlerin canlı olmaması.
   b) Öneriler:
   1-Yazı puntolarının daha büyük olması,
   2-Özellikle birinci sınıflardaki okuma parçalarının daha kısa olması,
   3-Bazı okuma parçalarının bitişik el yazısına göre hazırlanması,
   4-Atasözü ve deyimler sözlüğünün kitap sonunda bulundurulması.
   c) İyi Örnekler:
   1-Ücretsiz olması,
   2-Metindeki resimlerin uygun olması,
   3-Hem uzun hem de kısa metinlerin yer alması,
   4-Yazarın biyografisinin olması,
   5-Metinlerin anlaşılır bir dille yazılmış olması,
   6-Metinlerin seviyeye uygun olması,
   7-Metinlerin hayatın içinden seçilmiş olması,
   8-Ezbere yer verilmemesi,
   9-Anlamı bilinmeyen kelimelerin metnin içinde bulunması.
   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Veli ilgisiz ise öğretmenin yükü artmaktadır.
   2-Etkinliklere ayrı-etkin sürenin az olması.
   b) Öneriler:
   1-Bilmece-bulmaca gibi etkinliklere daha fazla yer verilmesi,
   2-Metinleri anlamaya yönelik sorulara daha fazla yer verilmesi,
   3-Kitapların daha kaliteli olması (baskı açısından)
   4- Öğrenci çalışma kitapları hakkında veliyle koordineli çalışılması.
   5-Derslerdeki kaynak materyallerin kullanışlılığının arttırılması
   c) İyi Örnekler:
   1-Öğrenciyi araştırmaya sevk etmesi,
   2-Velinin ilgisini çekmesi,
   3-Etkinliklerin yeteri kadar olması,
   4-Öğrencinin kendini ifade etmesine fırsat vermesi,
   5-Bir soruyla ilgili değişik yanıtların olması,
   6-Görsellerin yeteri kadar olması.
   7-Görsellerden yola çıkarak yorum gücünü geliştirmesi.
   8-Dinleme metinlerinin olması olumlu.
   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1-Etkinliklerin fazlalığı,
   2-Tema sonundaki değerlendirme sorularının yetersizliği.
   3-Kitapların hacimce fazla olması
   b) Öneriler:
   1-Ölçme-değerlendirme ile ilgili formlar kitaptan çıkarılarak ayrı kitapçık halinde verilmeli.
   2-Kitap hacmi küçültülmeli
   c) İyi Örnekler:
   1-Öğretmeni yönlendirmesi,
   2-Öğretmeni plan yapma yükünden kurtarması,
   3-Zamanın daha iyi kullanılabilmesi,
   4-Öğrenme-öğretme etkinliklerinin kapsamlı olması,
   5-Metni diğer derslerle ilişkilendirmesi,
   6-Projeler konusunda öğretmeni yönlendirmesi.

   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1-Dilbilgisi konularına yeteri kadar yer verilmemesi.
   2-Programda el yazısına yer verilmiş olmasına rağmen ders kitaplarının matbaa harfleri ile yazılması.
   3-El yazısının ara sınıflarda birdenbire uygulanmasının zor olduğu,
   4-Programda yöresel farklılıkların dikkate alınması, kültürel etkinliklerin önemine ve yöresine göre etkin hale getirilmesi
   b) Öneriler:
   1-Programa dahil edilecek konuların okul ve çevre şartlarına uygun olması.
   2-Öğretmenlerin internete ücretsiz ya da düşük bir ücretle erişebilmesinin sağlanması.(Okul dışında )
   c) İyi Örnekler:
   1-Öğrenci merkezli olması,
   2-Milli Eğitimin Temel İlkelerine uygun olması,
   3-Ders kitaplarını tekdüzelikten çıkarması,
   4-Ezberciliği ortadan kaldırması,
   5-Araştırma ve proje ağırlıklı olması.
   6-Temaların kısaltılmış olarak verilmesi.
   7-Programda el yazısına yer verilmiş olması.

   B- MATEMATİK:
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Kitapların kalitesiz basımı nedeniyle dağılması,
   2-Konu değerlendirme bölümleri yetersiz
   b) Öneriler:
   1-Örnek sayısının fazlalaştırılması,
   2-Materyaller kitaplarla birlikte verilmelidir.
   3-Eğitim CD’leri sene başından itibaren verilmelidir.
   4-Kitaplar dergi formatında bölüm bölüm verilmelidir. Bu şekilde çok yorulan çocuk ağırlıktan kurtarılacaktır.
   5-Her ünite ile ilgili değerlendirme testleri verilmelidir.
   6-Hedef-davranışlarla ölçme-değerlendirme sorularının örtüşmesi.
   7-Bir üst sınıfa geçişte konular arasında yumuşak bir geçiş sağlanması (2’den 3’e geçerken konular birden ağırlaşıyor.
   c) İyi Örnekler:
   1-Ezberden kurtarılmış,
   2-Öğrenci seviyesine daha uygun hale getirilmiş,
   3-Konu sayısı azaltılmış, bu şekilde daha etkili öğrenme sağlanmış,
   4-Konular yeterli örneklerle pekiştirilmiş,
   5-Görsellere daha fazla yer verilmiş,
   6-Öykülendirmeye yer verilmiş, çocukların ilgisini çeken hikaye kahramanları kullanılmış.
   7-Problem kurma yeteneği kazandırmaya yönelik,
   8-Konular çocuklar için eğlenceli hale getirilmiş,
   9-Tahmin yeteneklerini geliştirici çalışmalara yer verilmiş,
   10-Öğrenciyi daha aktif hale getirmesi.
   11-Ders kitabı sonundaki testlerin olması olumlu ancak yeterli değil.
   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:1-Kitap sayfalarının çabuk dağılması.
   2-Çalışma kitaplarında testli değerlendirme eksikliğinin bulunması.
   3-Problem çözümü için ayrı-etkin bölümler yetersiz
   b) Öneriler:
   1-Kitaplar daha kaliteli basılmalıdır.
   2-Ünitelerin fasikül halinde verilerek, öğrencilerin ileriki konularla ilgili soruları çalışmaları yapmaları önlenebilir.
   3.Öğrencilerin ilgisini çeken bilmece-bulmaca türü etkinlikler çoğaltılmalıdır.
   4-Alıştırma ve problemlere yönelik örnekler artırılmalıdır.
   5-Konuların pekiştirilmesi evde yapılmak üzere çalışma yaprakları verilmesi.
   6-Öz değerlendirme ve akran değerlendirme gibi formları konu sonlarında öğrenci çalışma kitabı veya ders kitabında yer alması
   c) İyi Örnekler:
   1-Öğrencinin ilgisinin çekilmesi
   2-Öğrencinin hayal gücünü geliştirmeye yönelik olması
   3-Öğrencileri araştırmaya yöneltmesi ve sonuca ulaştırmaya sağlaması,

   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1-Kitapların çabuk dağılması,
   3-Etkinliklerin sınıf ortamında uygulanma zorluğu.
   3-Kılavuz kitapların Türkçe ve H.Bilgisi gibi olması (Şekil ve kullanışlılık olarak)
   b) Öneriler:
   1-Etkinliklerin sınıfın fiziki şartlarına göre uyarlanması,
   2-Kitapların kaliteli basılması,
   3-Fasikül halinde basılması (kitapların)
   4-Değerlendirme soruları kitapçık halinde verilebilir.
   5-Ders materyalleri öğrenciye zamanında ulaştırılmalıdır.
   6-Kılavuz kitaplarda konu aralarında öğrencinin dikkatini çekecek şarkı, şiir , fıkra gibi uyarıcılara da yer verilmesi.
   c) İyi Örnekler:
   1-Öğretmeni plan yükünden kurtarması,
   2-Ders işleyiş basamaklarında öğretmenin önünü açması,
   3-Konuyu somutlaştırması,
   4-Gerçek hayatla ilişkilendirmesi,
   5-Öğrenciyi daha aktif hale getirmeye imkan vermesi.
   6-Kılavuz kitaplarda yer alan etkinliklerin buluş yöntemi gibi öğrenciyi aktif hale getirecek yöntemlerle verilmesi.
   7-Yapılacak etkinliklerin ayrıntılarıyla verilmesi, madde madde verilmesi.

   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1-Matematik ders saatlerinin yetersiz olması.
   2-Programı uygulamaya yönelik materyallerin zamanında okullara ulaştırılmaması.
   3-Kalabalık sınıflarda programın uygulanmasının zor olması.
   b) Öneriler:

   1- Matematik dersinin ders saatinin arttırılması.
   2-Ders kitaplarının yanında programa ve ünitelere göre hazırlanmış test kitapları hazırlanmalıdır
   c) İyi Örnekler:
   1-Program basite indirgenmiştir. Bu şekilde alınan verim artmıştır.
   2-Programda derslerin diğer derslerle ilişkilendirilmiş olması olumludur.
   3-Konuların gerçek hayattan alınarak somutlaştırılması.
   4-Öğrenci merkezli olması.
   5-Yaparak-yaşayarak öğretim ilkesine uyun olması.
   6-Grup çalışmasına uygun olması.
   7-Konuların aşamalı olarak yıl boyunca işlenmesi olumludur.

   C-HAYAT BİLGİSİ
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:1-Materyallerin yetersizliği
   2-Tema sırasının düzensizliği.
   3-Kitapların kalitesiz olması.
   4-Bilgiye yeterince yer vermemiş olması.
   5-Kitap dizaynlarının ilgi çekici olmaması.
   6-Tarihlerin 4 basamaklı rakam olarak verilmesi ve okunmasında güçlük çekilmesi.

   b) Öneriler:
   1-Değerlendirme sorularının artırılması
   2-Temalar fasikül haline getirilmesi
   3-Temalar çocuğun ilgisine uygun bir şekilde dağılmalı
   4-Kitapların baskısına özen gösterilmesi
   5-Yeteri kadar materyalle desteklenmesi (kitap dışında)
   6-fotoğraflara yer verilebilir.
   7-Yöresel farklılıklar göz önünde bulundurulabilir.
   8-Tarihler yazıyla belirtilebilir
   c) İyi Örnekler:
   1-Görsellerin yeteri kadar olması
   2-Araştırmaya sevk etmesi
   3-Günlük hayat ile ilişkilendirilmesi
   4-Konularda diyalogların olması
   5-Öğrenci merkezli olması
   6-Yakından uzağa ilkesine uygundur
   7-Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurması
   8-Hayal dünyasını geliştiriyor
   9-Ezbercilikten kurtulmuş
   10-Belirli gün ve haftalarla ilişkilendirilmesi
   11-Konuların basitleştirilmesi
   12-Sebep -sonuç ilişkisinin olması.
   13-Öyküleştirme yapılmış.
   14-Konu sonu değerlendirmelere yer verilmiş
   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Kitapların çabuk dağılması.
   2-Etkinliklerin eve taşınması.
   3-Görsellere az yer verilmiş.
   4-Değerlendirme formlarındaki kazanımlarla ilgili ifadeler öğrenci seviyesinin üstünde.
   5-Etkinliklerde yazma için ayrı-etkin süre yetersiz.
   b) Öneriler:
   1-Kitapların fasikül halinde verilmesi,
   2-Etkinliklerin çalışma yaprağı şeklinde verilmesi.
   3-Belirli gün ve haftaların temalara dağıtılması.
   4-Görsellere daha çok yer verilebilir.
   5-Etkinlikler daha açık ve anlaşılır olabilir.
   6-Kitap baskı kalitesi yükseltilmeli.
   c) İyi Örnekler:
   1-Yaparak-yaşarak öğrenmeye uygun olması,
   2-Öğrenciyi temaya göre yönlendirmesi,
   3-Gözlem yeteneğini geliştiriyor,
   4-Görsellerle algılama pekiştiriliyor,
   5-Velinin öğrenciyi yanlış yönlendirmesinin engellenmesi,
   6-Aileyi eğitimin içine çekmesi,
   7-Araştırmaya sevk etmesi,
   8-Hayal gücünü geliştirmesi,
   9-Etkinliklerin konuyu pekiştirmesi,
   10-Diğer ders kitaplarıyla ilişkilendirmesi
   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1-Kitapların öğretmene zamanında ulaştırılmaması,
   2-Gözlem formlarının fazlalığı.
   3-Kılavuz kitaplarda açıklayıcı bilgilere daha fazla yer verilmesi.
   4-değerlendirme formlarının konu sonunda olmaması.
   5-Kitap kalitesinin düşük olması.
   b) Öneriler:
   1-Formlar kitapçık halinde verilsin.
   2-Yazı puntolarının daha büyük olması (sayfa düzeni)
   3-Temalarla ilgili eğitim CD’lerinin gönderilmesi.
   4-Kılavuzdaki şarkıların CD şeklinde verilmesi.
   5-Konuları destekleyici fıkra, hikaye ve anekdotlara yer verilebilir
   c) İyi Örnekler:
   1-Öğretmeni yönlendirmesi,
   2-Planlamada öğretmene katkı sağlaması,
   3-İşleniş basamaklarının çeşitliliği,
   4-Konuların diğer derslerle ilişkilendirilmesi,
   5-Süre-konu ilişkisinin uygun olması,
   6-Öğrenciyi araştırmaya yönlendirmesi.
   7- Konulardaki açıklayıcı metinlerin uygun olması.
   8-Ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabının kılavuz kitap içerisinde yer alması.
   9-Sembollere yer verilmesi.
   10-Renkli ve anlaşılabilir olması.

   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1-Öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarının öğrenci düzeyinin üstünde olması.
   2-Tema sayısının fazlalığı.
   3-Konu seçiminde yöresel farklar göz önünde bulundurulabilir.
   b) Öneriler:
   1-Formların azaltılması uygun olur.
   2-Belirli gün ve haftalar temalara dağıtılabilinir.
   3-Konu anlatımları yetersiz, konu anlatımlarının yeniden düzenlenmesi.
   4-Konuların CD’lerle desteklenmesi.
   c) İyi Örnekler:
   1-Konuların basitleştirilmesi,
   2-Öğrenci merkezli olması,
   3-Araştırmaya sevk etmesi,
   4-Öğrencinin kendisinin bilgiye ulaşmasını sağlaması,
   5-Davranış kazandırmaya yönelik olması,
   6-Diğer derslerle ilişkilendirmesi,
   7-Öğrenciye otokontrol imkanı vermesi,
   8-Öğrenciyi sosyalleştirmesi


   3. S I N I F


   A-TÜRKÇE
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Okuma parçalarının uzun olması öğrencileri sıkmaktadır.
   2-Kitapların ilk haftalardan itibaren sayfalarının hemen dağılması (koza yayıncılık)
   3-Bazı okuma parçaları ve şiirlerin öğrenci seviyelerinin çok üstünde olduğu ve anlamakta zorluk çektikleri;
   4-Okuma parçalarındaki bazı harflerin (l,a,g,y vb.) kurallarına uygun yazılmadığı;
   5-Bilinmeyen kelimelerin ders kitabında veya çalışma kitaplarında yer alması uygun değil, sözlük kullanma alışkanlıkları gelişmiyor.
   6-Tema sonlarındaki ölçme-değerlendirme çalışmalarının basit ve yetersiz olarak alınması.
   b) Öneriler:
   1-Metinlerin günlük hayattan alınması,
   2-Metin uzunluklarının öğrenci düzeylerine göre ayarlanması;
   3-Bitişik eğik yazıya daha fazla yer verilmesi;
   4-Ders kitaplarının birleştirilmiş sınıflara uygun hale getirilmesi;
   5-Hazırlık çalışmaları bölümüne süre ayrılması;
   6-Ölçme-değerlendirme bölümlerinin daha fazla zenginleştirilmesi.
   7- Ders kitaplarının fasiküller halinde yeri geldikçe verilmesi.
   8-Ders kitaplarındaki bazı bölümlerin renkli harflerle yazılması.
   c) İyi Örnekler:
   1-Anlamı bilinmeyen sözcüklerin az olması parçanın kolay anlaşılmasını sağlamıştır.
   2-Görsellere geniş yer verildiği için parçada verilmek istenen mesajın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.
   3-Konuların çocuğun hayal gücünü gelişmesine daha fazla katkı sağladığı,
   4-Temaların renklerle ayrılması.

   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Etkinlikler ders süresine sığmamaktadır.
   2-Temaların ve konuların ölçülmesi ve değerlendirilmesi açısından yeterli bulunmuştur, ancak; bu ölçme-değerlendirme metodu test tekniği ile örtüşmemektedir.
   3-Cümle inşa çalışmalarına daha çok yer verilmesi.
   b) Öneriler:
   1-Baskıda kullanı-etkin kağıt uygun, ancak kullanı-etkin yapıştırıcı dağılmaktadır.
   2-Yazı karakterleri bitişik eğik yazı ağırlıklı olabilirdi.
   3-Kırsal kesimdeki öğrencilerin seviyesi daha çok dikkate alınabilirdi.
   4-Cümle inşa etme etkinliklerine daha çok yer verilebilirdi.
   5-Çalışma kitaplarına evde yapılacak ek etkinlikler konulması.
   c) İyi Örnekler:
   1- Kitapta kullanı-etkin renkler baskı ve ton olarak uygundur,
   2- Punto olarak uygun bulunmuştur,
   3- Seçilen resim ve fotoğraflar uygundur,
   4- Etkinlikler öğrencinin dikkatini çekmektedir,
   5- Konuya ilgiyi arttırmaktadır,
   6- Konuların sıralaması yakından uzağa ilkesine uygundur,
   7- Etkinliklerden beklenen maksat öğrencilerin kendi kendine konuya intibak etmesi, hayal gücünü geliştirmesi olduğundan birinci etkinlikler olumlu bulunmuştur,
   8- Etkinlikler basitten karmaşığa doğru gitmiştir,
   9- Eski programda konulardan ana fikir ve ana duygunun çıkarılmasındaki zorluklar bu etkinliklerle giderilmiştir.
   10- Etkinlikler metnin kavranması ve uzun süre hafızada kalmasını sağlamaktadır.
   11- Mevcut etkinlikler dilbilgisi terimlerini ezbercilikten kurtarılarak pratik hale getirmiştir .
   12- Dersler tekdüze ve sıkıcı halden kurtarılarak eğlenceli ve daha öğretici hale gelmiştir.
   13- Mevcut etkinliklerle öğrencilerdeki somut-soyut ayrımı daha erken yaşlarda oluşması sağlanmıştır.
   14- Dilbilgisi etkinlikleri yeterli ve gerekli miktarda serpilmiştir.

   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1-Ölçme-değerlendirme bölümündeki, özellikle öğrencinin kendini değerlendirmesi ve akran değerlendirme formundaki maddelerin öğrenci tarafından anlaşılamaması.
   2-Dilbilgisi konularının yetersiz olması.
   3-Kitabın çabuk dağılması.
   4-İşlenen her konuya yönelik kazanımların çok olması ve sürekli tekrar edilmesi.
   5-Kılavuz kitaplarda konu anlatımına daha ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi.
   6-Konu anlatımı ile ölçme değerlendirme arasında paralellik yok.
   7-Ölçme değerlendirme formlarının fazla olması nedeniyle uygulanabilirliğinde problemlerin var olması.
   b) Öneriler:
   1-Ölçme-değerlendirme daha sade ve uygulanabilir hale getirilmeli.
   2-Dilbilgisi konularının biraz daha genişletilmesi ve açıklayıcı olması.
   3-Kitabın sonundaki çalışma kağıtlarının arttırılması ve öğrenci çalışma kitaplarına eklenmesi.
   4-Serbest okuma saatinin değerlendirilmesi için hikaye, öykü kitabı gibi materyallerin sağlanması.
   5-El yazısı çalışmalarına 1. sınıftan itibaren aşamalı olarak geçilmesi.
   c) İyi Örnekler:
   1-Bir ders saati boyunca öğretmenin derste vereceği bütün etkinlikler ayrıntılarıyla, bir kısmı öneriler şeklinde verilmiş.
   2-Yapılması gereken ölçme-değerlendirme formları konuların sonunda verilmiş.
   3-Çoklu zeka ve yapılandırmacı eğitim yöntemine uygun etkinliklere yönlendiriyor.
   4-Diğer derslerle etkileşimi kolaylaştırıcı özelliğe sahip
   5- Grup çalışmasına olanak sağlayan etkinliklere yönlendiriyor.
   6-Zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye yöneltiyor.
   7-Çalışma kağıtları, öğrenci dikkatini ve motivasyonunu sağlayıcı etkiye sahip.
   8-Dönüt niteliğindeki soruların öğretmen kılavuz kitabında yer alması.
   9-Konu planlarının sınıf seviyesine göre açık uçlu olması.
   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1- Ölçme ve değerlendirmede kullanılacak ölçeklerin fazla olması ve uygulanamaması,
   2-Programda verilen araştırmaları yapabilmesi için öğrencilerin kaynaklara ulaşımının zorluğu,
   3-Öğretmenlerin programlara ulaşamaması, bu nedenle hazırlıksız olması,
   4-Dilbilgisi konuları kapsamlı alınmış, ancak kılavuz kitaplarda yeterli açıklama ve örneklere yer verilmemiş.
   5-Yazılı anlatım çalışmalarına az yer verilmiş.
   6-Köy ilköğretim okullarında bu programın uygulanabilmesi için araç-gereç, materyal eksikliğinin olması.
   b) Öneriler:
   1-Metnin konusunu tahmin etmede başlık ve görsellerden faydalanması önerilmiş ama öğrenciler daha önce metni okudukları için bu çalışmanın amacına ulaşmadığını düşünüyoruz.
   2-Gözlem ve çalışma formlarının çok fazla olması bu formların hepsinin öğretmen tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi, uygulama bakımından sıkıntı yaratmaktadır. Bu formların uygulanabilir bir sayıya indirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.
   3-Veliler kesinlikle eğitim ve öğretimin içine çekilmeli ve destekleri sağlanmalıdır. Bunun için de yeni programın tüm yönleri ile velilere tanıtılması gerekmektedir.
   4-Hedef ve davranışlarda tekrara gidilmiş, biraz daha sadeleştirilmeli.
   5-Konu anlatımlarını destekleyici araç-gereçlere (CD., bilgisayar vb.)
   c) İyi Örnekler:
   1-1-8.Sınıflar arasında bütünlük ve aşamalılık gözetilmesi doğru bir uygulamadır.
   2-Öğrenciler arasındaki tartışmaya önem verilmesi olumlu bir yaklaşımdır.
   3-Bir önceki programa göre konuların hafifletilmesi olumlu bulunmuştur.
   4-Öğrenci merkezli olması,hayal güçlerini geliştirici çalışmalara yer verilmesi,
   5-Öğrencileri araştırmaya yöneltmesi ve teknolojiden yararlanmaya yöneltmesi,
   6-Diğer derslerle ilişkilendirilmesi olumludur.
   B- MATEMATİK:
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Konu anlatımlarının yetersiz olması
   2-Örneklere az yer verilmiş olması
   3-Ölçme ve değerlendirme sorularının yetersiz olması
   4-Formların çok fazla olması
   5-Konularla ilgili araç ve gereçlerin yetersiz olması
   b) Öneriler:

   1-Formların sadeleştirilmesi
   2-Ölçme ve değerlendirme sorularının çoğaltılması.
   3-Konu anlatımının detaylı olarak yapılması
   4-Konuların seviyeye uygun olarak hazırlanması,
   5-Değer ölçülerinin (Para birimi) sene başından itibaren alınarak serpiştirilmesi.
   c) İyi Örnekler:
   1-Konuların resimlerle desteklenmesi
   2-Yazı puntosunun uygun olması
   3-Kitap dayanıklılığının ve kalitesinin iyi olması (mutlu yayıncılık)
   4-Problemlerin günlük hayattan alınması ve probleme çok yer verilmesi,
   5-Öğrenci merkezli olması
   6-Grup çalışmasını destekleyici olması
   7-Konuların basitleştirilmesi
   7-Ders konularının azaltılmış olması,
   8-Tanımlara yer verilmeden, yaparak yaşayarak öğrenmeye uygun hazırlanması
   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Ancak yapıştırıcı zayıf olduğundan kitaplar dağılmıştır.
   2-Görseller konu ile ilgili olup biraz daha Cazip örnekler kullanılabilir.
   3-Bitişik eğik yazı hiç kullanılmamıştır
   4-Problem kurma becerisini geliştirici çalışmalara daha fazla yer verilmelidir
   b) Öneriler:
   c) İyi Örnekler:
   1-Kağıt kalitesi ve baskı kalitesi uygundur
   2-Etkinliklerin işleniş sırası basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır.
   3-etkinliklerde kes yapıştır tekniğini kullanılması ilgi ve dikkati daha da çok çekmiştir.
   4-Konu başlarında tekrara yer verilmesi anlatılanların pekiştirilmesi yönünden olumlu bir özellik teşkil etmektedir.
   5-bulmaca tekniğinin kullanılması matematik dersinin öğrencilere sevdirilmesi hususunda çok etkili olmuştur.
   6-Matematiğin temeli doğal sayılar konusunda yeterli örnekler verilmiştir. Öğrencilerin konuya daha da hakim olması sağlanmıştır.
   7-Problem kurma becerisini geliştirici çalışmalara daha önceki yıllara göre daha çok yer verilmiştir.
   8-Etkinlikler her fırsatta diğer derslerle ilişkilendirilmiştir.
   9-Örüntü konusunun kullanılması bağlantı kurma becerileri konusunda olumlu bulunmuştur.
   10-Örnekler basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır.Örüntü konusunun kullanılması,bağlantı kurma becerileri konusunda olumlu bulunmuştur.
   11-Hesap yapma konusunda öğrenciyi bilgilendirilmesi.
   12-Grafiklerin öğrencileri görsel okumaya teşvik etmesi.
   13-Uygulama basamağında yeterince soru bulunmaktadır.
   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1-Ölçme-değerlendirme bölümündeki sorular azdı.
   2-Ritmik sayma ve çarpım tablosunda detaya inilmemiş.
   3-Proje çalışmalarında açıklayıcı bilgiler yetersiz.
   4-Kılavuz kitapların sayfalarının çabuk dağılması.
   b) Öneriler:
   1-Ölçme-değerlendirme bölümündeki soru sayı ve çeşidinin arttırılması.
   2-Öğrencilere önerilen proje çalışmalarına açıklık kazandırılması.
   3-Ritmik sayma ve çarpım tablosu konusunda detaya inilmesi.
   c) İyi Örnekler:
   1-Ünitelerdeki konular birbirini tamamlayıcı ve yeni bilgileri ekleyici niteliğe sahip. Bu da işlenen konunun hatırlatılması ve bilgilerin tazelenmesini sağlıyor.
   2-Ders kitaplarının konularıyla paralellik arz ettiği ve açıklayıcı bilgiler sunduğu için etkinliklerde zaman kazandırılmasına katkı sağlıyor.
   3-Derste öğretmenin neler yapması gerektiğini açıklamış.
   4-Ölçme-değerlendirme soruları öğrencilerin düzeyine uygun olarak hazırlanmış.
   5-Diğer derslerle ilişkili olarak hazırlanmış.
   6-Tangram gibi oyunlar öğrenci seviyesine uygundur.
   7-Çoklu zeka kuramına uygun olarak hazırlanmış.
   8-Günlük hayatla ilişkili örnekler var.
   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1-Çocukların kullandığı sınıf içi materyallerin az olması ya da olmaması
   2-Okullara ilgili ders programlarının gelmemesi ve öğretmenlerin yeterince aydınlatılmaması.
   3-Kesirlerde sıralamayı erken verilmesi
   4-Ders kitaplarının programa göre yetersiz hazırlanması
   b) Öneriler:
   c) İyi Örnekler:
   1-Çocukları ezbercilikten kurtardığı ve bilgiye kendileri ulaştıkları için olumlu,
   2-Konuların azaltılması ve uygulamalarla sonuca ulaşılması.
   3-Sembol kullanma alışkanlıklarının artması.
   4-Ölçme ve değerlendirme etkinliklerine konu sonlarında yer verilmesi
   5-Konular gerçek hayatta kullanılabildiği için olumlu
   6-Sembol kullanma alışkanlığının arttırılması bakımından olumlu olması.

   C-HAYAT BİLGİSİ
   1-DERS KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Konu anlatımlarının yetersiz olması,
   2-Temalardaki konuların fazla olması,
   3-Bazı konuların çocukların hayal gücünün bile üstünde olduğu,
   4-Bazı konuların temanın içeriğine uygun olmaması,
   5-Ölçme-değerlendirme sorularına az yer verilmiş olması,
   6-Konuların fazlalığı nedeniyle bir konuya yeteri kadar süre ayrılmaması
   b) Öneriler:
   1-Tema sayıları çoğaltılarak konuların temalara serpiştirilmesi,
   2-Her tema sonunda ölçme-değerlendirme sorularına yer verilmesi,
   3-Bilgiye daha fazla yer verilmesi,
   4-Temalar arasında düzen ve organik bağ oluşturulması.
   c) İyi Örnekler:
   1-Görsellere çok yer verilmesi , çocukların ilgisini çekmektedir.
   2-Yazı puntoları çocukların seviyelerine uygundur.
   3-Temaların farklı renklere ayrılmış olması .
   4-Kitap baskı ve kalitesinin iyi olması.[okyay yayıncılık]
   5-Konular günlük hayattan alınmıştır.
   6-Konuların çocuklara muhakeme ve araştırma yoluyla kavratılmasına elverişli olması.
   7-Aile ve aile içi ilişkiler konusuna yer verilmesi olumlu bulunmuştur.
   8-Evrensel değerlere yer verilmesi olumludur.
   9-Ezbercilikten uzaklaşılmıştır.
   2-ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI:
   a) Tereddütler:
   1-Sayfaların çabuk dağılması, eğik el yazısının Türkçe çalışma kitabında az, buna karşın H. Bilgisi çalışma kitabında daha çok kullanılması tezat olarak görülmüştür.
   2-Etkinlikleri ders saatleri içinde yapmak için süre yetersiz kalmıştır.
   b) Öneriler:
   1-Bireysel farklılıklar daha fazla dikkate alınmalıydı.
   2-Kes-yapıştır etkinliklerine biraz daha fazla yer verilebilirdi.
   3-Etkinlikleri destekleyici CD’ler hazırlanabilirdi.
   4-Daha az konu daha fazla içerik olabilirdi.
   5-Tema sonu değerlendirmelere daha fazla yer verilebilirdi.
   6-Kitapların temalara göre fasikül halinde verilmesi.
   c) İyi Örnekler:
   1-Etkinliklerde kullanı-etkin farklı renkler dikkatin yoğunlaşmasında öğrenciyi olumlu yönde etkilemektedir.
   2-Etkinlik örnekleri çoklu zeka kuramını desteklemektedir.
   3-Belirli gün ve haftalar temalara uygun olarak serpiştirilmiştir.
   4-Tema içindeki konu ve konu başlıklarının seçimi çok etkileyicidir.
   6-Konu başlıklarının seçiminde sıra dışı olunmuştur.
   7-Röportaj ve araştırmaya yönelik etkinliklerin sıklıkla kullanılması öğrenciyi daha da aktif hale getirmiştir.
   8-Hayal gücünü geliştirici çalışmalar olumludur.
   9-Diğer derslerle paralellik arz etmekte.

   3-ÖĞRETMEN KILAVUZU:
   a) Tereddütler:
   1-Değerlendirme formlarının öğrenci düzeyinin üstünde olması
   2-Bazı konulardaki örnek olayların birleştirilmiş sınıflı okullara hitap etmememsi
   3-Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklerin yetersizliği
   4-Bazı etkinliklerin öğrenci seviyesinin üstünde olması
   5-Konuların belirli gün ve haftalarla zaman olarak paralellik göstermemesi
   b) Öneriler:
   1-Konulardaki örnek olayların çeşitlendirilerek her ortamda gerçekleştirilmesi
   2-Kılavuz kitaplardaki temaların renkli çerçeve içerisinde beyaz zemine basılması
   3-Yazı puntolarının biraz daha büyük olması
   c) İyi Örnekler:
   1-Öğrencilere yaptırılması öngörülen etkinliklerin günlük hayattan olması
   2-Aile ve toplumu kapsayıcı olması
   3-Diğer derslerle bağlantılı olması
   4-Öğrenci merkezli olması
   5-Etkinliklerin fazla materyal gerektirmemesi ve her ortamda yapılabilmesi


   4-PROGRAM:
   a) Tereddütler:
   1-Öğrencilerin kılavuz kitap yanında somut materyallerin de olmaması
   2-Çevre koşullarının istenilen etkinliklerin yapılmasına engel olması kısaca çevreye göre programın hazırlanması
   3-Öğrenci gözlem formlarının çok olması ve değerlendirilmesine zaman yetmemesi,
   4-Kitap dağıtımının daha düzenli ve zamanında yapılması.

   b) Öneriler:
   1-İstenilen gezi gözlem ve incelemelerin yapılmasında bürokratik engellerin en az seviyeye indirilmesi,
   2-Okul bahçelerine uygulama alanlarının yapılmasının gerekliliği
   c) İyi Örnekler:
   1-Konuları çocuğun dünyasından alması ve hayatında kullanabileceği bilgiler olması.
   2-Etkinliklerin seviyeye uygunluğu ve anlaşılabilirliği,
   3-Öğrencilerin fikirlerini doğru kabul ederek onlara birey olarak değer verilmesi,
   4-Öğrenciyi tartışmaya, fikirlere saygı duymaya ve demokratik yaşayışın uygulanmasına fırsat verdiği için.
   5-Deney ve örnek problemlere yer verilmesi,
   6-Çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimine katkıda bulunmaktadır.
   7-Öğrenciyi araştırmaya sevk etmesi.

   4. S I N I F

   4. SINIF MATEMATİK PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

   A. OLUMLU GÖRÜŞLER
   • Sunuş bölümü, ünite ve hazırlık çalışmalarına geniş yer verilmiş.
   • Öğrenme, öğretme merkezli eğitimin açıklanması.
   • Ön yoklama çalışmalarına yer verilmesi.
   • Ders programı öğrenci seviyesine uygun.
   • Artık matematik dersi benimseniyor.
   • Tüm duyu organlarına hitap ediyor.
   • Öğretmen kılavuz kitaplarının verilmesi öğretmenin işini kolaylaştırdı ve plan için harcanan zamanda öğrencilerle ders işlendi.
   • Öğretmeni derse hazırlama açısından olumlu yönleri olacağı düşünülmüştür.
   • Etkinliklerin öğrencilerde olumlu gelişmelere neden olduğu,yaparak yaşayarak öğrenmenin daha kalıcı olduğu görülmüştür.
   • Çocukların ilgisini çekip,eğlendirerek öğretmeye yönelik olduğu için öğrencilerin sınıf içinde daha aktif olmasını sağlamıştır.
   • Dersin etkinliklerle işlenmesi,öğrenci merkezli olması ,düşündürmeye sevketmesi,yaparak yaşayarak uygulamaya sevketmesi yönleriyle öğrenmenin daha kalıcı olduğu görülmüştür.
   • Dersin öğrenci merkezli işlenmesi,öğrencilerin yorumlama yeteneklerini geliştirmiştir.
   • Çocukların sınıf içinde daha aktif olmasını sağlamıştır.

   Linkback: http://www.sosyalbilimciler.com/haziran-seminerleri/ilkogretim-programi-degerlendirme-ve-birlestirme-raporu-t2153.0.html


   Benzer Konular


  • David_Boreanaz
  • salmanbaba
    Çevrimdışı
    *
    İleti: 289
    Tesekkur Aldı 34
    Profili Görüntüle 
    « 19 Haziran 2013, 10:18:27 »
    teşekkür ederimmmmmmmmmmmmmmmmmmmm   • David_Spade
   • Sosyal Öğretmeni
     Çevrimiçi
     *
     Cinsiyet: Bay
     İleti: 3267
     Tesekkur Aldı 259
     Profili Görüntüle 
     « 19 Ekim 2014, 17:49:23 »
     birşey değil
     yorumlarınız için çok teşekkür ederim.

     Paylaş deliciousPaylaş diggPaylaş facebookPaylaş furlPaylaş linkedinPaylaş myspacePaylaş redditPaylaş stumblePaylaş technoratiPaylaş twitter

     xx
     İlköğretim Müfredat Proğramları değerlendirme raporu

     Başlatan Sosyal Öğretmeni

     2 Yanıt
     4109 Gösterim
     Son İleti 19 Haziran 2013, 10:15:40
     Gönderen: salmanbaba
     clip
     Rehberlik Tutanağı Seminer Raporu

     Başlatan Samyeli

     0 Yanıt
     2199 Gösterim
     Son İleti 17 Haziran 2015, 09:13:47
     Gönderen: Samyeli
     xx
     Proje ve performans ödevi değerlendirme.Haziran seminer çalışması

     Başlatan Sosyal Öğretmeni

     4 Yanıt
     4086 Gösterim
     Son İleti 19 Haziran 2013, 10:12:27
     Gönderen: salmanbaba
      

     0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

     Kullanıcı Bilgisi

      
      
     Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

     Sayaçlar

     Yandex.Metrica