Anasayfa / 5. Sınıf Sosyal Bilgiler / 5. Sınıf Ders Notları

5. Sınıf Ders Notları

Tarihte Yolculuk Ders Notu

Tarihte Yolculuk Ders Notu Anadolu ve Mezopotamya, çok eski çağlardan beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli yerleşim yerlerindendir. Doğu ve batı arasındaki ticaret yolları üzerinde bulunmaları, insan yaşamı için uygun iklimlere sahip olmaları ve topraklarının verimliliği; bu bölgelerin tarih boyunca göç almasında ve birçok kültürün yurdu olmasında etkili olmuştur. …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları Hititler: Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başkenti‘‘Hattuşaş’’dır.Ülke krallar tarafından yönetilirdi. Krallara ‘‘Pankuş’’ adı verilen meclis yönetiminde yardımcı olurdu.‘‘Tavanna’’ adı verilen kraliçeler kraldan sonra en yetkili kişiydi.Halk hür, yarı hür ve kölelerden oluşurdu.Çok tanrılı dine inanırlardı. Bu nedenle Hititlere ‘‘Bin Tanrı İli’’Tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaretle uğraşmışlardır.Tarım ürünlerini depolarda saklarlardı.,Bahar bayramı ve ‘‘Antahşum’’ bayramında kutlamalar yapar, kurban …

Devamını oku

Önyargıları Kırıyorum Ders Notu

Önyargıları Kırıyorum Ders Notu ÖNYARGILARI KIRIYORUM (1.öğrenme alanı-3.kazanım) Önyargı: Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma durumudur. Önyargının sebepleri: Farklılıklara saygılı olmamak Empati kurmamak Karşımızdaki kişiyi yeterince tanımamak Önyargının çeşitleri: Cinsiyet ayrımcılığı Kültür farklılığı Sosyoekonomik yapı Önyargının sonuçları: Toplumda ayrışma Toplumsal …

Devamını oku

Değişen Rollerim Ders Notu

Değişen Rollerim Ders Notu DEĞİŞEN ROLLERİM (1.öğrenme alanı-1.kazanım) Rol: Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve rol denir. Rollerimiz: 1- Doğuştan kazanılan roller: Biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerimizdir. Bunları seçme imkânımız yoktur. Örnek: Evlat, kardeş gibi. 2- …

Devamını oku

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Etik Ders Notu

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Etik Ders Notu BİLİMSEL ETİK (4. öğrenme alanı-5. kazanım) Araştırma ve Kaynak Kullanma Yöntemi: 1. Araştırma konusunu seçmek 2. Araştırma konusu hakkında bilgi edinebileceğim kaynakları temin etmek 3. Bilgi kaynaklarından araştırma konusuna uygun bilgileri derlemek 4. Edindiğim bilgileri asıllarını koruyarak not almak 5. Kaynakça hazırlamak Telif: …

Devamını oku

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Ders Notları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Ders Notları 4. ÖĞRENME ALANI: BİLİM, TEKNOLOJİ ve TOPLUM TEKNOLOJİ ve TOPLUM (4.öğrenme alanı-1.kazanım) Teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimidir. Teknolojinin Olumlu Ve Olumsuz Yönleri OLUMLU YÖNLERİ OLUMSUZ YÖNLERİ Sabahları saatle …

Devamını oku

Olayların Çok Boyutluluğu

OLAYLAR VE OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU Olay: Ortaya çıkan, meydana gelen, olup biten şey ya da duruma olay denir. Bireyler günlük hayatta birçok olayla karşılaşırlar, insanlar bir olaydan farklı şekillerde etkilenebilirler. İnsanın yaşadığı bir olay, sadece kendisini değil; ailesini, akrabalarını, arkadaşlarını ve çevresinde bulunan hiç tanımadığı insanları da etkileyebilmektedir. Olayların özellikleri: …

Devamını oku

Ege Bölgesi’nin Ülkemiz Ekonomisine Katkıları

Ege Bölgesi’nin Ülkemiz Ekonomisine Katkıları Ege Bölgesi, ülkemizin en batısında bulunmaktadır. Ege Bölgesi, Ege Denizi’ne kıyıdır. Dağlar denize dik olarak uzanmaktadır. Bu da yeryüzü şekillerini doğrudan etkilemektedir. Bölgede tarım ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Akdeniz iklimi bölgede hakim olduğu için tarım ürünleri verimli ve çeşitlidir. Ege Bölgesi’nde toprak özellikleri çeşitli farklılıklar …

Devamını oku