Anasayfa / 8. Sınıf İnkılap Tarihi / 8. Sınıf Ders Notları / Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

20-22 Ekim 1919

 -Hükümeti kuran Ali Rıza Paşa,İstanbul Hükümeti adına temsilci olarak Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya’ya gönderdi.

-Mustafa Kemal ,Salih Paşa,R.Orbay ve Bekir Sami Bey Amasya Protokolü’ nü (Görüşmeleri) imzaladılar.

Buna Göre;

1-) İşgallere karşı konulacak.

2-) Temsil Heyeti’ne danışılmadan barış görüşmeleri yapılmayacak.

3-) İstanbul Hükümeti,Temsil Heyeti’ni,Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ni ve Sivas Kongresi kararlarını resmen tanıyacaktı.

4-) Mebusan Meclisi İstanbul dışında bir yerde toplanacaktır. (M. Kemal İtilaf Devletleri nedeniyle İstanbul’da açılacak meclisin rahat çalışamayacağına inanıyordu.)

5-) Seçimler serbest şekilde yapılacaktır.

6-) Azınlıklara siyasî, sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu ayrıcalıklar tanınmamalıdır.

Amasya Görüşmelerinin Önemi

* Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti,Temsil Heyetini , Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararları resmen tanımıştır.

Not:

* Bu Amasya Protokolu,Bahriye Nazırı Salih Paşa tarafından İstanbul Hükümeti’ne sunulmuş ancak kabul edilmemiştir.Sadece Mebusan Meclisinin açılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.O da,İstanbul’da açılması koşuluyla kabul edilmiştir.

Ayrıca Kontrol Et

Mondros’tan Sonra Kurulan Cemiyetler ve Özellikleri (Tablo)

Mondros’tan Sonra Kurulan Cemiyetler ve Özellikleri ZARARLI CEMİYETLER A) AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER Mavri Mira Cemiyeti …