Anasayfa / 8. Sınıf İnkılap Tarihi / 8. Sınıf Ders Notları / Erzurum Kongresi ve Önemi Ders Notu (Word)

Erzurum Kongresi ve Önemi Ders Notu (Word)

Erzurum Kongresi ve Önemi Ders Notu (Word)

ERZURUM KONGRESİ MADDELERİ VE ÖNEMİ(23 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS 1919)

 • Kongreyi toplayan cemiyet: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
 • Erzurum Kongresinin Toplanma amac:; Doğu Anadolu’yu ve Doğu Karadeniz’i Ermeni ve Rum saldırılarına karşı savunmaktır.

Mustafa Kemal’in Erzurum’da bir kongre toplamasında;

 • Erzurum’un işgal altında olmaması,
 • İtilaf Devletleri’nin birliklerine uzakta ve güvenlikli bir yerde olması,
 • Kazım Karabekir Komutasında dağıtılmamış bir ordunun bulunması gibi faktörler etkili olmuştur.

Erzurum Kongresi’nin Maddeleri ve Yorumları

1- Ulusal(milli) sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. (Ülke bütünlüğü) Maddenin Açıklaması: İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiştir. Bu karar Misak-ı Milli kararlarında da aynen kabul edilmiştir.

2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, Osmanlı Devleti’nin dağılması halinde millet birleşerek kendini savunacaktır. (Ulusal/milli bağımsızlık)

Maddenin Açıklaması: Ulusal (milli) bağımsızlıktan taviz verilmeyeceği belirtilmiştir.

3- İstanbul Hükümeti yurdun bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümeti milli bir meclis seçecek, eğer meclis toplanmamışsa, hükümet kurma işini Temsil Heyeti yapacaktır.

Maddenin Açıklaması: İlk kez İstanbul Hükümeti’ne alternatif bir hükümet kurmaktan bahsedilmiştir.

Millet iradesine önem verildiğini gösterir.

Temsil Heyeti kurulmuştur.

4- Kuvayı Milliyeyi etkili, milli iradeyi hâkim kılmak esastır. (Ulusal/milli egemenlik-Milli irade)

Maddenin Açıklaması: Ulusal egemenliğe dayalı bir düzenin kurulacağının, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğinin mesajı verilmiştir.

5- Manda ve himaye kabul edilemez. (Tam bağımsızlık/Milli bağımsızlık)

Maddenin Açıklaması: Tam bağımsızlık hedeflenmiştir.

Manda ve himaye fikri ilk defa reddedilmiştir.

6Hristiyan unsurlara, siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Maddenin Açıklaması: Her yönüyle tam bir bağımsızlığın hedeflendiği ve içişlerimize hiçbir devletin karışamayacağı ifade edilmiştir.

7- Mebusan Meclisi’nin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesine çalışılacaktır.

Maddenin Açıklaması: Ulus egemenliğine önem verildiğini, İstanbul Hükümetinin meclis aracılıyla denetim altına alınmak istendiğini gösterir.

Erzurum Kongresinin Önemi:

 • Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ne başkan seçilmiştir.
 • Mustafa Kemal’in sivil olarak ilk görevi Erzurum Kongresi Başkanlığı’dır.
 • Toplanış şekli, amacı ve yapısı bakımından bölgesel, aldığı kararlar yönünden ulusal bir kongredir.
 • İç ve dış politikayı ilgilendiren kararlar alması meclis gibi hareket ettiğini gösterir.
 • İlk kez milli sınırlardan ve bir hükümet kurmaktan bahsedilmiştir.
 • Kongre kararlarının bir kısmı bölgesel, manda ve azınlıklar ile ilgili maddeleri dış politika, diğerleri ulusal nitelikli kararlardır.
 • 9 kişilik Temsil Heyeti kurulmuş, başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir.

Not: Amerikalı General Harbord Raporu

 • ABD Başkanı Wilson, Ermeni sorunu ve manda konusunu araştırması için General Harbord’u görevlendirmiş, General yaptığı araştırma sonucunda bir rapor hazırlamıştır.
 • Bu rapor Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadığını, Türklerin Ermenileri katletmediğini ve Anadolu’nun Amerika’nın ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte olmadığını belgeleyen bir rapordur.

Yazıyı word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Ayrıca Kontrol Et

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu 20-22 Ekim 1919  -Hükümeti kuran Ali Rıza Paşa,İstanbul Hükümeti …