Anasayfa / Sosyal Bilgiler / T Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

T Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

T Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Tanzimat: Sultan Abdülmecit zamanında, 1839’da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.
Tarikat: Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı görüş veya birbirinden ayrılan, Tanrı’ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her birine tarikat denir.
Tekfur: Bizans Devleti’nde illeri yöneten vali.
Tersane: Gemi yapılan yer.
Tımar: Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen, yıllık geliri 3.000-20.000 akçe olan toprak.
Tuğ: Sancak başına veya mızrak ucuna takılan, at kılından yapılmış nesnedir.
Tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.

Ayrıca Kontrol Et

Ahilik Ne Demek

Ahilik Ne Demek   Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç …

Bir cevap yazın