Anasayfa / Sosyal Bilgiler / D Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

D Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

D Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Dağılım: Bir malı olduğu yerden farklı alanlara sevk etmek.
Darüşşifa: Sağlık yurdu.
Darüttıp: Hastane.
Debbağ: Deri işleyen kimse.
Değer: Toplumun ya da belirli bir kitlenin yılardır süre gelen devamlılığı sürdüre bilmek adına sahip oldukları ve doğru gördükleri inançlar.
Deha: Zihnini, normal kapasiteden daha fazla üst düzeyde kullanan insanlara verilen isim.
Dejenerasyon: Yozlaşma.
Demografi: Nüfus bilimi.
Demografik: Nüfus bilimiyle ilgili olan.
Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir.
Deprem: İnsan ve canlı varlıklar için yıkıcı bir etkiye sahip olan yer kabuğunun da meydana gelen hareketlenme.
Derecelendirme Ölçekleri: Yapılan bir çalışmanın değerlendirilip puanlamasında öğrencinin performansı dikkate alınarak yapılan ölçütlerdir.
Destan: Olağanüstü olayların olağanüstü kişilerle, olağanüstü biçimde dilden dile anlatıldığı öyküleştirilmiş şiir biçimindeki edebi eser.
Deyim: Kalıplaşmış süslemeli gerçeğinden uzak olsa da o anki durumu belirten söz öbeğidir.
Din: İnsanların kendilerini ve kainatın yaratıcısı olduğu düşüncesine inanarak bu düşünce doğrultusunda kendi ve çevresini şekillendirmesine neden olan inançlar bütünüdür.
Dipnot: Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisi.
Direktif: Yönerge.
Dirlik: Osmanlı Devletinde hizmet karşılığında verilen topraklara dirlik denirdi.
Divan: Yüksek derecedeki yöneticilerin kurdukları bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kuruldur.
Dizin: Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste.
Doktora: Lisans eğitiminin tamamlanmasından sonra akademik olarak bilimsel bir eser ya da sınav sonucunda ulaşılan bir üst seviyedir.
Donanma: Deniz kuvvetleri.
Döviz: Farklı ülkenin paralarına toptan verilen isimdir.
Dünya: İnsan ırkının üzerinde yaşamını sürdürdüğü, büyük bir çoğunluğunun su ile kaplı olduğu uydusu ay olan gezegendir.

Ayrıca Kontrol Et

Ahilik Ne Demek

Ahilik Ne Demek   Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç …

Bir cevap yazın